Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 3/31/2006
Uppdaterad: 7/4/2008

Så reagerar kroppen på stress

Allt fler människor i det moderna samhället drabbas av stress och utbrändhet. Vi upplever höga krav, både från andra och från oss själva. Stress är dock inget nytt fenomen, den utvecklades i en avlägsen forntid som en av våra främsta försvarsmekanismer. Stress är en naturlig reaktion som ger oss styrka att klara en utmanande och svår situation. Detta förutsätter dock att det finns en chans till återhämtning.
 
Så reagerar kroppen på stress
Det är inte den akuta stressen som är farlig utan den långvariga stressen som kan leda till ett fysiskt och psykiskt sammanbrott. Så kom ihåg - låt inte stressen ta över ditt liv.
 
Den ”forntida” stressen och den ”moderna” stressen
När hjärnan signalerar fara börjar hjärtat slå fortare, musklerna späns och stresshormoner släpps ut i blodet för att frigöra bränsle så att kroppen kan reagera snabbare och orka mer. Kroppen är temporärt ur balans för att kunna hantera den hotande faran.
 
Våra kroppar reagerar likadant i en stressad situation som de gjorde för flera tusen år sedan. Men våra "moderna" stressfaktorer är andra än våra förfäders och ofta konstruerade av oss själva. Tidigare upplevde människor stress när de till exempel blev anfallna av ett vilt djur. När situationen var åtgärdad normaliserades hormonhalterna och kroppen kunde återhämta sig. Under de senaste decennierna har stress och stressrelaterade sjukdomar ökat mycket i världen. Problemet i dagens samhälle är att våra kroppar inte är fysiskt aktiva när vi upplever en stressreaktion.
 
En av de nutida stressfaktorerna är tidsbrist. Det innebär att vi inte effektivt kan göra oss av med den extra energi och de stresshormonerna som vi samlar på oss, vilket leder till en försämring av de kroppsliga funktioner som är beroende av god cirkulation, som matsmältningen och immunförsvaret.
 
Varför drabbas vi av stress?
Stress utlöses av olika fysiologiska och psykologiska faktorer som med ett gemensamt namn kallas för stressorer. Till de fysiologiska räknas till exempel rökning, alkohol, miljögifter och olika fysiska skador. De psykologiska stressorer kan handla om att man vantrivs på jobbet, blir mobbad i skolan, har relationsproblem eller att en närstående dör.
 
Många upplever att de jobbar effektivare under stress, i dessa fall handlar det om positiv stress. Men även om man trivs med sitt arbete klarar inte kroppen av för hög belastning. Därför är det viktigt att lyssna på kroppens egna signaler. All stress blir ohälsosam och rent av farlig om kroppen och hjärnan säger ifrån men ges ingen chans till återhämtning.
 
Stress börjar med att hjärnan tolkar det som händer med oss eller omkring oss som något jobbigt, farligt eller obehagligt. Tolkningen är individuell och olika människor reagerar olika starkt när de utsätts för samma påfrestningar.
 
Så reagerar kroppen på stress
Vid stress involveras i första hand det sympatiska nervsystemet och binjurarna. Det sympatiska nervsystemet tillhör kroppens autonoma nervsystem, som man inte kan kontrollera med viljan. Binjurarna sitter ovanför njurarna och de tillverkar stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol.
 
När hjärnan tolkar en situation som stressfull skickas impulser genom kroppens stressystem bestående av nerver och hormoner. Dessa impulser sätter igång en mängd olika reaktioner i kroppen vars uppgift är att åtgärda den krävande situationen.
 
Hjärtat börjar slå snabbare för att mer blod ska kunna pumpas runt till de organ som behöver extra blod under stressen. Blodet omfördelas från mage och tarm till muskler, hjärta och lungor. Samtidigt dras blodkärlen ihop och blodets levringsförmåga ökar. På det sättet är kroppen förberedd för möjliga skador som kan ge blödningar. Stressystemet ser till att andningen blir snabbare och djupare så att syresättningen av blodet ökar i muskler och andra organ.
 
Stress leder också till att frisättningen av fettsyror och socker, som ger energi till muskler och organ, ökar. Vid kortvarig stress stärks immunförsvaret som skydd mot angrepp, men vid långvarig stress utan återhämtning sker istället en försvagning av immunförsvaret. Halten av stresshormoner ökar, medan nivån av köns- och tillväxthormoner i blodet minskar. Vid stress förstärks vissa funktioner i kroppen som behövs just då, medan andra funktioner som till exempel matsmältning, tonas ned.
 
Att kämpa eller fly
Forskare har visat att kroppen reagerar på stress på två sätt, genom att antingen vilja kämpa eller fly. Kampreaktionen gör att det sympatiska nervsystemet och utsöndringen av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin i blodet ökar. Man får förhöjda blodfetter, en ökad puls och ökat blodtryck.
 
Om stressen känns överväldigande och omöjlig att kontrollera uppstår istället en flyktreaktion. Vid denna typ av reaktion ökar istället produktionen av det tredje stresshormonet kortisol, medan produktionen av testosteron, insulin och tillväxthormon minskar. Ju mer kortisol desto sämre presterar vi. Vi blir passiva och hoppas att någon löser situationen åt oss. I längden leder detta till man känner sig kraftlös, deprimerad, saknar energi och får svårt att koncentrera sig.
 
Akut och långvarig stress
Vid kortvarig stress leder utsöndring av stresshormoner till att kroppen går upp i varv och förmågan att hantera stress förbättras. När den akuta stressen lägger sig måste kroppen återhämta sig och det sker genom utsöndring av hormoner som lugnar kroppen, bland annat oxytocin. Vi svettas och kissar ut stresshormonerna och hjärnan sänder ut signaler om att allt kan återgå till det normala. Den korta stressen är inte farlig och till och med nödvändig, den tillhör vår överlevnadsförmåga. Om stressmomentet försvinner snabbt återgår kroppen till det normala igen utan att några speciella hälsorisker.
 
Vid bestående stress försämras produktionen av de lugnande hormonerna och kroppen blir allt sämre på att återhämta sig. Det betyder att det sympatiska nervsystemet överansträngs och att höga nivåer av stresshormonerna blir kvar i kroppen. Stresshormonerna adrenalin och noradrenalin ger en hög puls och ett höjt blodtryck. Ökad produktion av kortisol kan leda till åderförfettning, insulinkänslighet och det så kallade metabola syndromet.
 
Med andra ord kan långvarig stress bidra till olika negativa hälsoeffekter och sjukdomar. Hjärnans aktivitet påverkas, immunsystemets funktioner samt inlärningsförmåga försämras. När man är stressad frigörs fettsyror i kroppen och halterna av skadligt kolesterol ökar i blodet. Astma och eksem försämras ofta av stress. Matsmältningen blir mindre effektiv, kroppen töms på energi, blodtrycket stiger och risken för diabetes och andra hjärt- och kärlsjukdomar ökar.
 
Lär dig hantera din stress
Forskning har visat att så kallade tävlingsmänniskor löper större risk att utveckla stressrelaterade sjukdomar. Även en annan personlighetstyp, de hämmade och tillbakadragna i sociala sammanhang, drabbas lätt. Arbetslivet och den sociala miljö man lever i kan förstärka eller förminska den personlighetstyp man är.
 
Stress kan hjälpa dig att prestera bättre, men kan också leda till ett fysiskt och psykiskt sammanbrott. Att lära sig vad stress är och hur just du bemöter en tuff situation är ett första steg i hanteringsprocessen. Det finns många faktorer som bidrar till att man blir stressad, och därför är det är viktigt att se till hela sin livssituation. Det viktigaste är att försöka ta bort åtminstone några av orsakerna till att man är stressad. Att bryta ett stressmönster är ofta svårt och tar tid, men är möjligt för de flesta.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
1/16/2016 7:29:51 PM - Petra
Mindfulness & fysisk aktivitet
Hej.
Jag har haft stressproblem till och från i många år. Gått hos terapeuter och pratat igenom det på medarbetarsamtal. Jag är med i Jusek och i deras medlemstidning Karriär skriver en kille om hälsa på ett helt fantastiskt sätt. Verkligen bra tips. Han heter Fredrik Grythberg. googla så hittar ni hans artiklar för Tidningen Karriär men också hans hemsida. Sett att han har nån Mindfulneskurs. Andas och rör på er :)
 
Kram
Petra
 
11/17/2015 1:56:33 PM - Hanna
Försvinner
Ibland känner jag att jag försvinner från min kropp
 
8/13/2015 8:30:33 AM - Jonas
Sköldkörteln stor bov i ångest/stress epidemin
Lever med en underfunktionel sköldkörtel, det mina damer och herrar triggar ångest/stress reaktioner från djupet av helvetet. Jag är en dator gamer, när mina vänner hamnar i stress situationer i spel så skrattar dem bort det på 2 minuter, när dem reaktionerna startar hos mig så sitter dem kvar uppemot 2 timmar, slö i muskler, skakar, snabb och hård puls som känns o hela kroppen, extremt kalla händer o fötter, ingen koncentration, tung andning. Vet att många kanske upplever mycket
 
5/7/2015 1:38:39 AM - Xavi
Stress
jag känner mig tung i huvudet hela tiden, som om man går runt inuti en bubbla. Seg i tanken och känner inte för att göra någonting roligt. Någon som känner igen detta?
 
4/10/2015 11:18:42 PM - Gurgel
Bestäm dig
Stress orsakat genom för mycket arbete och där inte finns tid att återhämta sig beror egentligen på dina egna val. I dessa tider med alltför höga krav är det sällan din chef som kommer att hjälpa dig och rätta till situationen. Tvärtom, det är tyvärr du själv som måste inse vad som håller på att hända innan gränsen passerats. Stå på dig, tag stöd av dina nära och kära och försök hävda din rätt till drägliga arbetsförhållanden! Byt kanske jobb! Behöver du kanske vård eller sjukskrivning? Ingen kommer att tacka dig för att du kraschar mot den berömda väggen! Och kom ihåg- det finns trevligare värden i livet än att hela tiden låta sig utnyttjas!
 
2/15/2015 10:37:30 AM - GL
stress
Kan stress, oro, ångest leda till viktminsktning?
 
6/13/2014 7:51:21 PM - maria
inre stress...
Jag har alltid tyckt att jag klarat av stressiga situationer ganska bra. Har känt mej lite deprimerad men inte tagit det så allvarligt. Men för fem år sen så fick jag en panikångest attack efter en jobbig händelse å hade återkommande attacker varje dag i flera veckor. Efter ca fem månader lugnade det ner sej men kände mej väldigt osäker å rädd hela tiden... nu är det borta men ibland i vissa situationer så kan jag bli yr å rädd å det känns som att det kryper i ansiktet å fingrarna. Då krävs total lugn å ro ett tag...
 
2/28/2014 4:53:38 PM - Till Malin
Ja
Jag har också haft flimmer i ögonen, men det är av starka lampor, sen ett par år tillbaka, inget dokumenterat fel, har varit på ögon och även på röntgen (CT). Vet inte om det är ditt problem men har fått svaret att vi är väldigt komplicerat uppbyggda som människor, därmed så fungerar vi alla olika. Är en väldigt stressfull och ångestbenägen människa så det ligger något i det. Hoppas allt är bra med dig!
 
krya
 
1/24/2014 12:28:23 PM - Malin
Flimmer i ögonen
Jag har fått massor med flimmer i mina ögon. Är så så rädd att det inte ska försvinna. Har fått svår ångest av det. Ska till ögon och kolla upp. Men är det något som känns igen ?
 
1/24/2014 12:27:34 PM - Malin
Flimmer i ögonen
Jag har fått massor med flimmer i mina ögon. Är så så rädd att det inte ska försvinna. Har fått svår ångest av det. Ska till ögon och kolla upp. Men är det något som känns igen ?
 
10/14/2012 11:03:30 PM - rickard
stress
 
10/14/2012 11:00:22 PM - rickard
stress
monica!
som du beskriver det! så känner jag på pricken! håller nu själv på att genomgå kriser i mitt liv där både stress och olösta livs händelser spökar ett evig ältande på upprättelse mm mm. skilsmässa som grund men speglar även förhållandet dom sista åren som lagt grund till vad jag befarar
 
3/20/2012 10:33:35 AM - Monika
sjukdoms stress
Vet inte om det är någon stress jag fått. Har varit sjuk länge nu med svår yrsel, har blivit sämre hela tiden, med mycket illa mående, darrig i kroppen. Svårt att sätta ord på det, vet inte om det är någon själv utlösande ångest men det är hela tiden nu. Innan fick jag mer i attacker. Har varit hos en hel del läkare, har kommet in med ambulans en gång och varit inlagd två ggr. Någon läkare varit inne på att det är Kristallsjukan, men säger någon att det inte är det. Kanske inte konstigt är som den är, är liksom en inre panik hela tiden. Fast jag tar det väldigt lugnt nu, gör avslappnings övningar, försöker tänka positivt. Har svårt för att sova och äta. Har varit sängliggande i fem veckor nu, försöker gå ut lite men kroppen är så matt och allt snurrar och jag mår så illa. Fast jag kan drömma roliga och postiva drömmar ibland, så vaknar jag mitt i allt ihop och känner detta helvete. Är det någon som haft något liknande eller vet om det finns något man kan göra åt det?
 
1/27/2012 3:05:16 AM - uzXWZnFZpBysiS
WqFiVRHzOyQNljUHso
At last some rationality in our little detbae.
 
9/22/2011 11:53:22 PM - tibben
nervklen kille
jag har sen en olycka för 3 år sen komme in i en fas där ja aldrig kan slappna av, måste ständigt hända nått, stressad över pengar och yrke å vad som händer i framtiden, försöka hjälpa alla å vara som dom vill jag ska vara, varge helg blir jag stressad över vad jag ska göra och gör jag inget så får jag ångest för att jag inte gör nått med livet...jag skulle vilja veta om jag e inne på fel bana för att må bra i framtiden???
 
1/9/2011 3:25:25 PM - Stig
Till evert och göran
mmmmmmmm, thaimat låter smarrigt, jag tror jag gör lite åt mej själv
 
11/17/2010 4:57:42 PM - Bylund
Matte
Jag har exakt samma känsla som dig! Hjärtat slår, jag blir yr, mår dåligt, känner mig "konstig" och nästan som om jag vore förföljd. Jag har mått så här enda sen min tjej gjorde slut 3månader sen å har ALDRIG tidigare mått så här dåligt. Jag är 100% säker på att fet beror på att jag mår dåligt, troligen samma för dig! Hoppas det löser sig för dig iallafall! Hadet gott!
 
10/26/2010 8:32:38 PM - Matte
hjälp..
Jag har en konstig känska... jag och min tjej har precis gjort slut pga. svartsjuka, vi hade ett jäkla bråk och nu ska hon i helgen hämta sina möbler här.
 
Nu har jag en konstig känsla i kroppen, känns som att musklerna rycker och jag blir typ trött i nacke och seg i kroppen.
Och sen fryser jag en hel del oxå, och huttrar lixom om ni förstår?.
 
Jag har aldrig haft några besvär tidigare, jag e fan rädd att jag börjar bli psykiskt störd eller nått. Jag har alltid varit stark och aldrig varit så känslosam av mig tidigare.
 
Vad kan detta vara, är det normalt? Egentligen är jag inte kär eller nått i henne, så de känns ännu mer skumt. Men förlorar nästan 3års förhållaande, de känns lite tomt. Jag ska nog ut och supa mig lugnare i helgen.
 
9/20/2010 10:48:56 AM - evert och göran
mat
Nu ska vi äta thaimat.
 
6/2/2010 8:59:47 AM - Gun-Britt
fysisk o psykisk stress
fysiska skador: hjärna och kropp är igång många timmar under dygnet, far från det ena till det andra stället.
Psykiska skador: andra talar om hur det skall vara Inom familjen t ex och hur vi skall vara, sen sitter vi o funderar o ältar och försöker vara till lags. Ekonomi = tänk ej på sånt som ej går att skaffa, t ex gå ej o grubbla på att du aldrig kommer iväg på en solresa försök istället se det fina omkring dig o upplev DET istället. Solresan kan också vara stressande (rädd att flyga, dålig mat? dålig kontroll på vardagen) ja det finns en hel del som man funderar över när stressen tränger på o sedan fortsätter man tänket. Oh det finns så mycket och kom ihåg att denna stress skall vara kanske 4-5 år innan det sker något negativt med kroppen. Inte bara i ngn vecka.
 
12/21/2009 8:45:01 PM - fdsa
fds
heheheeh jaaag ärr myndigårig så jag har inget jobb :D sköönnt
 
12/21/2009 8:43:54 PM - j
FRÅGA
jag har en fråga kan någon svara på den
 
fysiska och psysiska skador som kan påverka kroppen??? VILKA????
 
hjälp mig
 
12/21/2009 8:41:46 PM - ehhhh
någonting
kan du veeerkliggen deet häärr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skoja bara:D
 
10/16/2008 12:29:50 PM - Angelina H
stress
Stress på jobbet är en politisk fråga.
 
3/19/2008 8:42:11 PM - Gunilla
Ha kul i livet
postiv stress får i alla fall mig att stressa ner...
 
10/27/2006 10:36:06 AM - Agneta
Kroppen släcker ner...
Långsamt släcker kroppen ner basfunktionerna under långvarit stress. Man får problem med magen, andningen, tankeverksamhet, syn, hörsel, rörelseapparaten osv....
Ett otäckt förlopp.
 
8/29/2006 5:08:40 PM - Björn
Japp
Det är ju skillnad på psykisk och fysisk stress. Vilket är mest skadligt?
 
Positiv stress kan ju ett löpppass under tidspress vara.
 
Negativ när du inte får dygnet att räcka till och du oroar dig för allting från din ekonomi till mornmor som du aldrig ringer och umgås med.
 
Stress är människans eviga gissel.
 
Kommentera denna artikel