Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2008-03-13

Sömnapné ökar risken för diabetes

Kvinnor som lider av andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné, löper ökad risk för störningar i glukosomsättningen och att utveckla typ 2-diabetes.
 
Sömnapné ökar risken för diabetes
Det visar en studie av sjuksköterskan Jenny Theorell-Haglöw som finansieras av Hjärt-Lungfonden.
 
– Forskningen kring sömnapné är relativt ung och har tidigare i huvudsak bedrivits på män. Den här studien är unik eftersom den dels är befolkningsbaserad och inte patientbaserad, dels är inriktad på kvinnor.
 
Obstruktiv sömnapné drabbar oftast snarkare och innebär att man gör minst fem andningsuppehåll per timme. Dessa andningsuppehåll utgör ett stort stressmoment för kroppen och ökar risken för att man ska utveckla hjärt- och kärlsjukdom.
 
Via ett formulär fick 10 000 slumpvis utvalda kvinnor från 18 år och uppåt besvara ett stort antal frågor om sömn och hälsa. Frågeformuläret omfattade även frågor om vikt, längd, sjukdomar, arbetssituation, civilstånd, familjesituation, och så vidare.
 
Svaren från drygt 7 000 kvinnor resulterade 2005 i en studie som visade att var femte kvinna besväras av så kallad dagtrötthet, det vill säga de är sömniga eller trötta under dagen. De kvinnor som även besvärades av ångest och depression var dagtrötta i större utsträckning än andra, men även luftvägssjukdomar som astma och KOL samt snarkning ledde till trötthet under dagtid. Däremot var inte småbarnsmammor tröttare än andra kvinnor.
 
År 2007 följde Jenny Theorell-Haglöw upp studien med en ny fas. Ur gruppen kvinnor som rapporterat snarkning slumpades 230 personer fram. Dessa 230 kompletterades med 170 kvinnor som slumpats ur hela gruppen, så att man sammanlagt fick 400 personer.
 
Alla fick genomgå sömnregistrering där man mäter bland annat hjärnverksamheten, ögonrörelser, muskelaktivitet, benrörelser, buk- och bröstandning och puls under sömnen. Personernas känslighet för insulin mättes även med hjälp av så kallad glukosbelastning.
 
– Utifrån resultatet av glukosbelastningen räknade vi fram ett insulinkänslighetsindex och när vi kompenserat för faktorer som övervikt, ålder, rökning och alkoholvanor kunde vi konstatera att de som har låg syresättning av blodet under sömnen löper ökad risk att drabbas av rubbad insulinkänslighet och i förlängningen typ 2-diabetes. Även de med många andningsuppehåll under sömnen uppvisade störningar i glukosomsättningen. Vi kunde också se en ökad förekomst av metabola syndromet med antalet apnéer, säger Jenny Theorell-Haglöw.
 
Det metabola syndromet är ett tillstånd där en person är överviktig samt har diabetes eller rubbad insulinkänslighet, högt blodtryck samt förhöjda blodfetter. Samtliga faktorer ökar dramatiskt risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.
 
– Det vi kan se i vår studie är att det finns en koppling mellan sömnapné och metabolt syndrom även hos dem som inte är överviktiga men vi kan inte reda ut orsakssamband eller mekanismerna bakom kopplingen. Det måste till annan typ av forskning för det. En tänkbar orsak kan dock vara att andningsuppehållen leder till frisättning av stresshormoner i kroppen vilket minskar känsligheten för insulin och ökar risken för utveckling av typ 2-diabetes och metabolt syndrom. Det finns fortfarande mycket att göra, avslutar Jenny Theorell-Haglöw.
 
Källa: Hjärt-Lungfonden
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel