Skribent: Annethe Åhrberg
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2008-02-26
Uppdaterad: 2015-07-31

Så sjuka är vi på jobbet

Det är stora skillnader på hur många sjukpenningdagar som dom friskaste arbetstagarna tar ut jämfört med de sjukaste. Här listar vi dom yrken som har flest repektive lägst sjukpenningdagar.
 
En undersökning som Du&jobbet gjort visar att det är mycket stora skillnader i hälsa mellan olika yrken. Yrket med totalt flest sjukdagar är vård- och omsorgspersonal.
 
Nedan listas antal sjukpenningdagar i snitt per år för olika yrkeskategorier.
 
Dom tio friskaste yrkena:
Högre ämbetsmän och politiker, 2.44
militärer 2,64
VD:ar och verkschefer 3.56
civilingenjörer/arkitekter 3,86
chefer för särskilda funktioner 4,15
matematiker/statistiker 4,17
fysiker/kemister 4,35
dataspecialister 4,79
specialister inom biologi, jord-och skogsbruk 5,43
växtodlare/djuruppfödare 5,51
 
Dom tio sjukaste yrkena:
Garvare/skinnberedare 20,27
övriga servicearbetare 19,86
städare 19,81
handpaketerare/fabriksarbetare 19.06
vård-och omsorgspersonal 18,29
tågmästare 17,56
förskollärare/fritidspedagoger 16,45
biblioteksassistenter 16,40
socialsekreterare/kuratorer 16,23
maskinoperatörer i livsmedelsindustri 16,22
 
Alla yrken och deras sjukdagar i snitt per anställd:
Högre ämbetsmän och politiker, 2,44
Militärer, 2,64
Verkställande direktörer, verkschefer m fl, 3,56
Civilingenjörer, arkitekter m fl, 3,86
Chefer för särskilda funktioner, 4,15
 
Matematiker och statistiker, 4,17
Fysiker, kemister m fl, 4,35
Dataspecialister, 4,79
Specialister inom biologi, jord- och skogsbr, 5,43
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift, 5,51
 
Ingenjörer och tekniker, 5,62
Jurister, 6,14
Lantmästare, skogsmästare m fl, 6,20
Drift- och verksamhetschefer, 6,55
Chefstjänstemän i intresseorganisationer, 6,56
Datatekniker och dataoperatörer, 6,59
 
Skådespelare, 6,59
Universitets- och högskollärare, 6,59
Företagsek, marknadsförare o personaltjänstem, 6,75
Piloter, fartygsbefäl m fl, 6,91
Säljare, inköpare, mäklare m fl, 6,98
 
Driftmaskinister m fl, 7,18
Journalister, 7,35
Tecknare, 7,48
Elmontörer, tele- och elektronikrep m fl, 7,69
Industrirobotoperatörer, 7,85
 
Hälso- och sjukvårdsspecialister, 7,99
Samhälls- och språkvetare, 8,06
Fotografer ljud- och bildtekn, sjukhustekn, 8,08
Administratörer i intresseorganisationer, 8,36
Idrottare, idrottstränare, 8,60
 
Skogsbrukare, 8,66
Arkivarier, bibliotekarier m fl, 8,79
Maskinförare, 8,85
Administratörer i offentlig förvaltning, 8,88
Maskin- och motorreparatörer, 8,93
 
Processoperatörer, kemisk basindustri, 8,98
Växtodlare inom jordbruk och trädgård, 9,25
Säkerhets- och kvalitetsinspektörer, 9,27
Chefer för mindre företag och enheter, 9,36
Grovarbetare inom bygg och anläggning, 9,41
 
Poliser, 9,54
Redovisningsekonomer, adm assistenter m fl, 9,58
Finmekaniker m fl, 9,76
Grafiker m fl, 9,77
Präster, 9,80
 
Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m fl, 9,92
Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandl, 9,99
Bokförings- och redovisningsassistenter, 10,01
Medhjälpare i jordbruk, trädg, skogsbr, fiske, 10,31
Byggnads- och anläggningsarbetare, 10,35
 
Möbelsnickare, modellsnickare m fl, 10,36
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare, 10,38
Gjutare, svetsare, plåtslagare m fl, 10,42
Lager- och transportassistenter, 10,45
Försäljare, detaljhandeldemonstratörer m fl, 10,45
 
Kassapersonal m fl, 10,61
Andra pedagoger med teoretisk specialistkomp, 10,66
Byggnadshantverkare, 10,67
Godshanterare och expressbud, 10,79
Säkerhetspersonal, 10,80
Gymnasielärare m fl, 10,90
 
Smeder, verktygsmakare m fl, 10,91
Fiskare och jägare, 10,96
Processoperatörer, glas och keram produkter, 11,07
Djuruppfödare och djurskötare, 11,07
Grundskollärare, 11,33
Andra lärare och instruktörer, 11,33
 
Psykologer, 11.34
Maskinoperatörer, grafisk ind,pappersvaruind, 11,36
Agenter, förmedlare m fl, 11,39
Lokförare m fl, 11,53
Processoperatörer, trä- och pappersindustri, 11,58
Kundinformatörer, 11,89
 
Biomedicinska analytiker, 11,90
Pastorer, 11,94
Sjukgymnaster, tandhygienister m fl, 12,08
Övrig kontorspersonal, 12,08
Tull-, taxerings-, socialförsäkringstjänstem, 12,21
Frisörer, an servicepersonal, pers tjänster, 12,21
 
Övriga maskinoperatörer och montörer, 12,22
Målare, lackerare, skorstensfejare m fl, 12,24
Koreografer och dansare, 12.32
Kontorssekreterare och dataregistrerare, 12,39
Maskinoperatörer, trävaruindustri, 12,48
Storhushålls- och restaurangpersonal, 12,90
 
Montörer, 12,91
Flygvärdinnor, 12,91
Processoperatörer vid stål- och metallverk, 13,03
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri, 13,12
Barnmorskor sjuksköterskor m särs kompetens, 13,15
Slaktare, bagare, konditorer m fl, 13,17
 
Brevbärare m fl, 13,28
Däckpersonal, 13,41
Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri, 13,62
Fordonsförare, 14,13
Renhållnings- och återvinningsarbetare, 14,26
 
Skräddare, tillskärare, tapetserare m fl, 14,28
Drejare, glashyttearb, dekorationsmål m fl, 14,33
Köks- och restaurangbiträden, 14,35
Speciallärare, 14,51
Tidningsdistributörer, vaktmästare m fl, 14,73
 
Sjuksköterskor, 14,97
Behandlingsassistenter, fritidsledare m fl, 15,24
Maskinop, textil-, skinn- och läderindustri, 15,92
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m fl, 16,22
Socialsekreterare och kuratorer, 16,23
Biblioteksassistenter m fl, 16,40
 
Förskollärare och fritidspedagoger, 16,45
Tågmästare, 17,56
Vård- och omsorgspersonal, 18,29
Handpaketerare och andra fabriksarbetare, 19,06
Städare m fl, 19,81
Övriga servicearbetare, 19,86
Garvare, skinnberedare och skomakare, 20,27
 
 
Källa: Du&jobbet
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel