Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2008-05-14
Uppdaterad: 2015-07-31

Så kommer kvinnor tillbaka till arbete efter lång sjukskrivning

Träning i stresshantering och rörlighet på arbetsmarknaden är viktigast för att man ska komma tillbaka till arbetslivet efter långtidssjukskrivning. De allra flesta kommer tillbaka i arbete, även om sjukskrivningen varat i över ett år. Det visar en studie av kvinnliga långtidssjukskrivna tjänstemän, med forskningsbidrag från tjänstepensionsföretaget Alecta.
 
Så kommer kvinnor tillbaka till arbete efter lång sjukskrivning
Ojämnställda familjeförhållanden och låg rörlighet på arbetsmarknaden kan bidra till ohälsa och sjukskrivningar.
 
För att man ska komma tillbaka till arbetet efter en längre tids sjukskrivning är det viktigt att man är öppen för nya arbetsuppgifter, det visar en studie av 233 långtidssjukskrivna kvinnor.
 
Studien visar också att 69 procent av kvinnorna är helt tillbaka i arbetslivet efter tre år.
 
- Sömn- och stressrelaterade problem är viktiga att åtgärda. Vi ser ett samband mellan frånvaro av dessa problem och förmågan att komma tillbaka till arbetslivet. Och det gäller inte bara vid rehabilitering utan även för att förebygga sjukskrivning hos dem som är i riskzonen, säger Hélène Sandmark, medicine doktor och lektor vid Örebro Universitet.
 
Sandmarks studie visar att 46 procent av kvinnorna hade bytt arbetsplats efter sin sjukskrivning och 36 procent hade dessutom bytt yrke.
 
- Flera kvinnor uppgav att ett byte av arbetsplats var det enda sättet för dem att komma tillbaka till arbetslivet. De förändrade sitt beteende och kraven på sig själva. De lärde sig stresshantering och förbättrade sin förmåga att hantera arbete och privatliv. Samtidigt fick de stöd från familj, sjukskrivande läkare, företagshälsovård, vänner och arbetsgivare, säger Hélène Sandmark.
 
De kvinnor som gått tillbaka till arbetslivet hade en betydligt bättre sömnkvalitet och bättre kontroll över sina liv, jämfört med de kvinnor som fortfarande var helt eller delvis sjukskrivna. Studien visar också att 33 procent av de kvinnor som fortfarande var helt sjukskrivna också var arbetslösa.
 
 
PDF-format Ytterligare information »
 
Fakta:
Alecta finansierade 2004 en studie av långtidssjukskrivna kvinnliga högre tjänstemän. Syftet var att förklara den ökade sjukskrivningen i denna grupp i början av 2000-talet.
 
I studien ingick sjukskrivna kvinnor med en diagnos som indikerade reaktion på stress, depression, utmattningstillstånd eller funktionsproblem i muskler och leder.
 
Samband kunde visas mellan långvarig sjukskrivning och en rad arbetsrelaterade förhållanden och svårigheter att förena arbete och familjeliv.
 
Den nu aktuella uppföljningen gjordes hösten 2006 och avslutades i början av 2007. De 233 sjukskrivna kvinnorna från den första studien följdes alltså upp efter tre år.
 
Kvinnorna svarade på en uppföljningsenkät och några intervjuades. Svarsfrekvensen är 83 procent. Syftet med uppföljningen är att få svar på hur många och vilka som var tillbaka i arbetslivet och vad som bidragit till detta.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel