Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2017-07-10

Lutein dämpar inflammation

Näringsämnet lutein, som finns i flera färgstarka grönsaker och frukter, kan dämpa inflammation, visar ny svensk forskning.
 
Lutein dämpar inflammation
Vid kranskärlssjukdom, som hjärtinfarkt och kärlkramp, är inflammation en viktig komponent.
 
En stor andel av patienter som haft hjärtinfarkt har kvar en låggradig, kronisk inflammation i kroppen trots att de får behandling som innefattar kärlingrepp, läkemedel och livsstilsprogram.
 
– Vi vet att kronisk inflammation är förknippad med sämre prognos, säger Lena Jonasson, professor vid institutionen för medicin och hälsa och överläkare i kardiolog vid Linköpings Universitet, som har lett studien.
 
Lutein minskar inflammation
Forskning tyder på att det vi äter kan påverka inflammatoriska processer i kroppen. En grupp ämnen som kan vara intressanta är karotenoider, en stor familj av fettlösliga färgämnen från växtriket där betakaroten och lykopen hör till de mer kända.
 
Flera tidigare studier har hittat ett omvänt samband mellan nivåer av karotenoider och markörer för inflammation. Det har väckt frågan om karotenoider i sig själva har anti-inflammatoriska effekter. De svenska forskarna ville nu undersöka om ett ökat intag av luteinrik mat har positiva effekter på immunförsvaret hos patienter med kranskärlssjukdom.
 
De flesta tidigare studier om karotenoiders koppling till inflammation har gjorts på djur eller friska människor. Men immunceller hos personer som har en låggradig inflammation är mer lättretliga och kan reagera annorlunda än motsvarande celler från friska. Forskarna bakom den nya studien ville därför undersöka om karotenoider har anti-inflammatoriska effekter hos patienter med kranskärlssjukdom.
 
– Vår studie styrker att en särskild karotenoid, nämligen lutein, kan dämpa långvarig inflammation hos patienter med kranskärlssjukdom. Dessutom visar vi att lutein tas upp och lagras av immuncellerna i blodet, säger Rosanna Chung, postdoktor vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.
 
Cellens inflammatoriska aktivitet minskade
Forskarna började med att mäta nivåerna av de sex vanligaste karotenoiderna i blod från totalt 193 patienter med kranskärlssjukdom. Samtidigt mättes graden av inflammation i blodet med hjälp av den inflammatoriska markören interleukin-6, IL-6. Av karotenoiderna var det endast lutein som uppvisade ett samband med IL-6. Ju högre luteinnivåer i plasman, desto lägre nivåer av IL-6.
 
Den främsta källan till lutein i livsmedel är grönkål, men lutein finns även i andra färgstarka grönsaker som spenat, broccoli, majs, ärtor och brysselkål. Lutein används också som färgämne i livsmedel och har då E-nummer E 161b. Den ger en gul färg till maten. Lutein är det vanligaste färgämnet i naturen och kan utvinnas ur tagetes och lusern.
 
Forskarna konstaterar att cellernas inflammatoriska aktivitet minskade påtagligt när cellerna behandlades med lutein.
 
Forskarna vill nu fortsätta att undersöka om ökat intag av luteinrik mat har positiva effekter på immunförsvaret hos patienter med kranskärlssjukdom.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel