Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2017-08-28

Bukfetma ökar risken för cancer

En ny studie visar att friska celler kan förvandlas till cancerceller genom ett protein som släpps ut från fett i kroppen.
 
Bukfetma ökar risken för cancer
Studien visade också att mindre fett runt buken jämfört med fett precis under huden troligen är det farligaste. Bukfett frigör ännu mer av detta protein vilket gör att risken för tumörtillväxt ökar.
 
- Även om det har skett flera framsteg när det gäller att behandla cancer och förbättra patienternas livskvalitet fortsätter antalet nya fall att öka. Det är viktigt att förstå orsaken så att vi kan göra ett bättre jobb när det gäller att minska antalet cancerfall med hjälp av kostförändringar eller terapeutiska ingrepp, säger Jamie Bernard vid Michigan State University.
 
Övervikt är sedan tidigare kopplad till flera vanliga typer av cancer som bröst, tjocktarm, prostata, livmoder och njure. Men det är inte nödvändigtvis övervikten i sig som kan bestämma risken att drabbas utan mer var den är placerad på kroppen.
 
- Vår studie tyder på att BMI inte är den bästa indikatorn, utan att det är bukfetma eller ännu mer specifikt nivåer av ett protein som kallas fibroblasttillväxtfaktor-2 som kan vara en bättre indikator på risken för att celler blir cancerframkallande, fortsätter Jamie Bernard.
 
Det finns två lager av magfett. Det översta lagret kallas subkutant fett och ligger direkt under huden. Skiktet under det kallas visceralt fett och det är det fett som studien kommit fram till är mest skadlig.
 
Studien är utförd på möss som fått en fettrik diet. Man kom fram till att riskfettlagret hos mössen gav större mängder fibroblasttillväxtfaktorn 2 eller FGF protein jämfört med det subkutana fettet. De såg också att FGF2 stimulerade vissa celler som redan var sårbara mot proteinet och fick dem att växa till tumörer.
 
I studien samlade man också visceral fettvävnad från kvinnor som genomgick hysterektomi, borttagning av livmodern, och fann att när fettsekretionerna hade mer FGF2-protein bildade flera av cellerna cancertumörer när de överfördes till möss.
 
- Detta indikerar att fett från både möss och människor kan göra att en frisk cell kan omvandlas till en tumörcell, säger Bernard.
 
Det finns även andra faktorer som frigörs från fett, inklusive hormonet östrogen, som kan påverka cancerrisken, men många av dessa studier har bara kunnat visa en förening och inte en direkt orsak till cancer.
 
- Det finns alltid en genetisk riskfaktor om en person kommer att få cancer eller inte. Men genom att göra smartare val när det gäller kost och motion och undvika skadliga vanor som att röka, kan människor alltid hjälpa till att sänka oddsen till deras fördel, fortsätter Jamie Bernard.
 
I kommande studier ska forskarna fokusera på att identifiera anti-cancerföreningar som kan stoppa effekterna av FGF2.
 
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel