Skribent: Emma Abrahamsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2015-08-02

Beroenden handlar om känsloflykt

Begär och beroende har många ansikten. Ofta kopplar vi beroende till rökning, alkohol, droger eller tabletter. Men det finns en mängd olika beteenden, som alla kan betecknas som beroende. Exempel är ätstörningar, kontrollbegär, maktbegär, tvångshandlingar och olika former av manier.
 
Beroenden handlar om känsloflykt
Den gemensamma nämnaren för alla former av beroende är att vi tar till en yttre åtgärd för att kompensera ett inre problem.
 
Ett beroende handlar om ett vanemässigt beteende som vi inte upplever att vi klarar oss utan. Vi kan inte sluta med beteendet, trots att vi egentligen vill.
 
Yttre stimuli är en effektiv flykt
Människor använder olika sätt för att fly från sig själva. Det enklaste sättet att fly från en negativ känsla eller konflikt är att använda ett yttre stimuli. Nikotin, droger och alkohol är exempel på mycket effektiva sätt att fly från ansvar. Dessa yttre stimuli blir en genväg till harmoni och frihet från bekymmer.
 
Hjärnan luras att utsöndra signalsubstanser som ger oss en känsla av välbefinnande och belöning, trots att vi i själva verket inte alls känner oss värda någon belöning. Att använda yttre stimuli för att neutralisera känslokonflikter är bara en genväg till en återvändsgränd. Det finns andra, bättre sätt att hantera sina negativa känslor på.
 
Vi förnekar ofta vårt beroende
Ofta förnekar vi att vi har ett beroende, tills vi står inför uppgiften att sluta. Vi har ofta bra skäl till vårt beteende. Vi röker, dricker eller frossar inte i mat för att vi måste, utan för att det är så trevligt, socialt och smakar så gott.
 
Dessa ursäkter ger oss samtidigt ett legitimt skäl till varför vi inte behöver förändra beteendet vi har ju inget beroende! Det finns dock ingen som röker, dricker, frossar i mat eller missbrukar tabletter för att det är trevligt, socialt eller smakar så gott.
 
Det är ett självbedrägeri att ange sådana skäl till sitt beroende. Bakom varje form av beroende finns alltid en känslomässig brist som inte har blivit kompenserad. Yttre stimuli ger alltid en känslomässig vinst, vilket är mycket viktigt att vara medveten om.
 
Hur blir man fri från ett beroende?
Svårigheten när det handlar om att bli fri från ett beroende, är just att yttre stimuli tillfredsställer vissa känslomässiga behov, som vi inte upplever att vi kan tillfredsställa på något annat sätt.
 
Orsaken till att vi misslyckas med att bryta vårt beroende är inte den fysiologiska abstinensen. Först skapas en känslomässig brist, därefter skapas behovet av att fylla den.
 
För att bli av med ett beroende – vilket det än är – måste du först och främst finna känslokonflikten bakom ditt beroende. Det fungerar inte att på allvar bli fri från sitt beroende genom att försöka undvika alla situationer som framkallar begäret.
 
Då har vi överhuvudtaget inte tagit itu med problemet, utan skjuter det bara framför oss. Under en tid klarar vi ofta att undvika de situationer som framkallar vårt begär, men tids nog kommer vi återigen att hamna i ett läge där vi har mycket svårt att stå emot suget.
 
Så länge vi inte erkänner vår inre konflikt, är utsikterna för att vi på allvar ska bli av med beroendet mycket små. Vi har ju fortfarande inte tagit ansvar för orsaken vår bakomliggande känslokonflikt!
 
En vän i nöden
En rökande kvinna som deltog i en av våra kurser sade: ”Om jag slutar röka så förlorar jag ju min enda riktiga vän!” Hon sade det visserligen i skämtsam ton, men det fanns samtidigt ett dolt allvar bakom orden. För en rökare kan cigaretterna representera en kär gammal vän, som det känns både sorgligt och tomt att vara utan.
 
Cigaretterna fyller ett viktigt, känslomässigt behov hos rökaren. Vi kan lita på att en cigarett aldrig sviker. Den finns alltid där för att stötta oss i jobbiga lägen. En sådan trogen vän är svår att överge, trots att vi vet hur skadlig den egentligen är för oss!
 
Frågor att fundera på
 
Ta dig lite tid att fundera på följande frågor
1. När är ditt begär som störst?
 
2. Är det speciella miljöer och/eller situationer som framkallar ett extra starkt begär hos dig?
 
3. Vilka känslor hjälper beroendet till att dämpa/framkalla hos dig?
 
4. Vilka positiva effekter får du av yttre stimuli? Är det glädje, lugn, avkoppling eller något annat?
 
5. Hur påverkas du känslomässigt av att inte få ditt begär tillfredsställt?
 
Svaren du får på dessa frågor, är en viktig ledtråd till de känslokonflikter du behöver bearbeta för att långsiktigt bli fri från ditt beroende.
 
Kom ihåg att grundorsaken till varje begär är en känslokonflikt. Så snart du tar ansvar för din inre konflikt, upphör också behovet av yttre substitut.
 
Var medveten om att det kräver beslutsamhet, mod och ansvar att möta sina inre känslokonflikter. Men ändå är detta ett steg vi alla måste våga ta för att skapa det liv vi önskar – frihet från beroendet får du på köpet.
 
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel