Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2012-03-07

Kvinnliga chefer stressar mest

17 procent av de kvinnliga cheferna har en så hög stressnivå att det riskerar att drabba deras hälsa. Det är mer än dubbelt så stor andel som bland manliga chefer, där 8 procent ligger i farozonen.
 
Kvinnliga chefer stressar mest
Det visar Previas stressindex för chefer, baserat på intervjuer med mer än 2.100 chefer.
 
– Dessvärre tycks det vara mer komplicerat för kvinnliga chefer att hitta en hälsosam balans i tillvaron. Arbetsgivare bör anpassa arbetsvillkoren efter att många chefer, både män och kvinnor, också är småbarnsföräldrar, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa.
 
Undersökningen visar att kvinnliga chefer har fler stressymptom än sina manliga kollegor. Mer än var fjärde kvinnlig chef, 26 procent, kan inte släppa tankarna på jobbet när hon är ledig.
 
Det kan jämföras med 17 procent av de manliga cheferna. Nästan lika många kvinnliga chefer, 25 procent, är uttröttade så gott som dagligen när de kommer hem från jobbet. Bland de manliga cheferna är motsvarande siffra 16 procent.
 
– Kloka arbetsgivare utbildar chefer i frågor om stress och har en dialog med dem om hållbar livsbalans. En chef som saknar förmåga att hantera sin egen stress kommer inte heller kunna vara ett bra stöd för medarbetarna, säger Per Larsson.
 
De vanligaste orsakerna till farlig stress på arbetet är för hög arbetsbelastning, låg känsla av kontroll och dåligt socialt samspel på arbetsplatsen med chefen och andra. Stress är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning.
 
– Gränserna mellan arbete och fritid suddas ut allt mer, bland annat i och med fler tekniska hjälpmedel. Detta skapar stora möjligheter men ökar även riskerna för stressrelaterad ohälsa, då många ständigt är uppkopplade mot jobbet, säger Per Larsson.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel