Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/9/2018

Promenader är särskilt bra för äldre

En ny studie visar att promenader är särskilt gynnsamt för att minska inflammation hos äldre personer.
 
Promenader är särskilt bra för äldre
Forskarna rekommenderar en halvtimmes promenad om dagen för att minska åldersinflammation i kroppen – både raska och långsamma aktiviteter har effekt.
 
Kronisk låggradig inflammation i blodomloppet förekommer oftast hos äldre personer. Tidigare forskning har visat att denna åldersinflammation kan bidra till att muskelmassan minskar.
 
Åldersinflammation föregår eller samspelar även med metabolt syndrom. Det metabola syndromet är inte en sjukdom i sig utan ett samlingsnamn för riskfaktorer. Det innebär ett tillstånd med förhöjda värden av blodsocker, blodfetter och blodtryck som tillsammans med stort midjeomfång ökar risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
 
En promenad om dagen håller inflammation i schack
I studien ingick en grupp äldre personer. Man mätte hur mycket de rörde på sig respektive satt stilla under en genomsnittlig dag.
 
Därefter undersökte forskarna vad som hände med inflammationsnivåerna om 30 minuter av stillasittande ersattes med lika lång tid där deltagarna var fysiskt aktiva med olika intensitet.
 
– En halvtimme fysisk aktivitet, såsom promenad i raskt tempo, är den gräns man utgår från i rekommendationerna om hur mycket vi bör röra på oss, säger Fawzi Kadi, forskare vid Örebro universitet.
 
Man ville bland annat veta om fysisk aktivitet minskade graden av inflammation även hos dem med metabolt syndrom. Det visade sig att den raska promenaden hade den effekten. Hos båda grupperna – de som hade respektive inte inte hade syndromet – sänktes graden av inflammation.
 
– Ur folkhälsosynpunkt är det viktigt att veta att det lönar sig att röra på sig även för dem som har metabolt syndrom. Genom att göra det löper de mindre risk att utveckla sjukdomar, säger Fawzi Kadi.
 
Studien visar även att något så enkelt som att gå i 30 minuter kunde kopplas till lägre nivåer av enstaka inflammationsmarkörer.
 
Nästa studie handlar om kostens påverkan på inflammation
Det är tre så kallade inflammationsmarkörer som forsakrna undersökt. Två av dem är proinflammatoriska, det vill säga att de orsakar inflammation. Den tredje markören, adiponektin, har däremot en dämpande inverkan på inflammation. Här kunde man konstatera att den fysiska aktiviteten inte hade någon som helst effekt, halterna av proteinet var oförändrade.
 
Nästa steg blir därför att undersöka om adiponektin, som produceras i fettväv, påverkas av det vi äter.
 
Fakta:
Inflammationsmarkörer i studien
Fibrinogen:
Ett protein som är viktigt för blodets förmåga att levra sig. Fibrinogen är normalt starkt kopplad till utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar. Den här markören påverkades av både den raska gångturen och en promenad i vanlig gångtakt.
 
CRP – C reaktivt protein:
CRP är ett protein i blodet som kan användas för att undersöka om du har en inflammation i kroppen. CRP-prov är vanliga inom vården, de tas ofta genom ett stick i fingret. Studien visade att CRP-värdet bara påverkades av den raska promenaden.
 
Adiponektin:
Ett protein som till skillnad från de två andra markörerna är antiinflammatoriskt. Låga nivåer av proteinet verkar öka risken för metabolt syndrom. Adiponektinet påverkades inte av den fysiska aktiviteten som deltagarna i studien fick utföra.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel