Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 8/17/2015

Friskfaktorer på jobbet

Många av riskfaktorerna i arbetslivet kan omvandlas till friskfaktorer, omständigheter som främjar den psykiska hälsan och motverkar den skadliga stressen.
 
Friskfaktorer på jobbet
Forskningsinstitutet Forte har gått igenom ett stort antal svenska och internationella vetenskapliga studier och kristalliserat fram ett antal tydliga friskfaktorer i arbetslivet.
 
1. Ledarskap
Positiva, engagerande, tillgängliga och rättvisa arbetsledare är det mest kritiska för att skapa en sund arbetsmiljö som motverkar stress och psykisk ohälsa. Att ge arbetstagarna möjlighet att påverka sin egen arbetssituation ökar arbetstillfredsställelsen.
 
2. Tydliga mål
Öppenhet och tydlighet om företagets eller organisationens mål ger energi och ökad arbetslust. Att veta vad som förväntas av var och en är viktigt.
 
3. Delaktighet
Genom att ge de anställda medinflytande och göra dom delaktiga i beslut som rör arbetsförhållandena gynnas både hälsan och organisationen.
 
4. Empowerment
Att arbetstagarna ges möjlighet att själv styra sitt arbete och sin arbetsbelastning minskar stressen och ger en skyddande effekt mot höga krav.
 
5. Positivt socialt klimat
Att trivas med chefer och kollegor betyder oerhört mycket. Arbetsklimatet präglas av relationerna mellan kollegor och chefer.
 
6. Utveckling
Vidareutveckling i arbetet är bra för självkänsla och engagemang och motverkar stagnation.
 
7. Kommunikation
Feedback och kommunikation på arbetsplatsen ger ökad trygghet och arbetstillfredsställelse.
 
8. Anställningstrygghet
Vikariat eller en osäker anställning ökar risken för psykisk ohälsa.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel