Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/19/2014

Empowerment gör arbetet meningsfullt och förbättrar hälsan

Ett arbete som känns meningsfullt och där man har inflytande påverkar både den fysiska och psykiska hälsan positivt, särskilt om det dessutom råder en god stämning på arbetsplatsen.
 
Empowerment gör arbetet meningsfullt och förbättrar hälsan
Empowerment är ett begrepp som innebär makt över det egna livet.
 
På en arbetsplats handlar det om inflytande, självbestämmande, meningsfullhet och kompetens - faktorer som har starka samband med självskattad hälsa och utbrändhet.
 
Ju högre grad av empowerment en person upplever, desto bättre är den självskattade hälsan, och desto ovanligare är det med utbrändhet.
 
En avhandling följde ett tusental svenska offentliganställda under två år. Man fann att både män och kvinnor med en hög grad av empowerment rapporterade en bättre självskattad hälsa efter två år än de med låg grad av empowerment.
 
De kvinnor som hade både hög empowerment och högt socialt stöd, det vill säga god stämning och sammanhållning på arbetsplatsen, förbättrade hälsan på två år avseende bland annat allmän hälsa, smärta, psykiskt välbefinnande och vitalitet. Dessa samband saknades för männen.
 
Studien konstaterar att hälsoeffekterna av inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen är större för kvinnor än för män.
 
Källa: Linköpings universitet
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel