Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/19/2011

Vanligt med utsläpp av skadliga läkemedelskemikalier

Antibiotikaresistens, njurskador och infertilitet. Det är några av de hälsofaror som enligt forskarrön kan orsakas av läkemedelsutsläpp i naturen.
 
Vanligt med utsläpp av skadliga läkemedelskemikalier
Läkemedelsrester från människan går i dagsläget direkt ut i naturen via avlopp och toaletter. Det handlar om högvolym-ämnen som inte lätt bryts ner i naturen, och som dessutom är biologiskt aktiva.
 
–Framför allt är vi oroliga för utsläpp av antibiotika, som kan resultera i antibiotikaresistens. Antibiotika ska döda alla sorters bakterier. När mänskliga bakterier släpps ut i marken genom avloppet, och konfronteras med antibiotikan i naturen, befarar vi att de successivt blir resistenta. Problemet kan bli enormt, säger Christina Rudén, läkare och toxikolog på KTH, samt centrumföreståndare på MistraPharma.
 
Dessutom är risken för antibiotikaresistens global, eftersom bakterier numera snabbt sprids över hela jorden genom resor och internationell handel.
 
Tidigare resultat från forskningsprogrammet visar att syntetiska hormoner som liknar progesteron passerar svenska kommunala reningsverk, och riskerar att påverka groddjurs och fiskars fortplantning.
 
Andra forskarrön visar också att antiinflammatoriska ämnen som diclofenac, som exempelvis ingår i Voltaren, kan vara skadliga för njurarna hos fåglar och fiskar.
 
–Ett av målen med MistraPharmas forskningsprogram, som nu går in i sin andra fas, är att förbättra metoderna för identifiering av läkemedel som kan ha negativa miljöeffekter. Vi tittar också närmare på nya reningstekniker. KTH Bioprocessteknologi kommer att utvärdera två tekniker som kan bli extrasteg i reningsprocessen, och som vi vet kan ta bort rester av mediciner i vattnet, säger Christina Rudén.
 
Forskarna inom MistraPharma ska ta med den nya tekniken till olika svenska reningsverk, för att testa den i större skala med målet att ta den ett steg närmare implementering.
 
–Det är viktigt att den nya reningstekniken både är effektiv i att ta bort de skadligaste molekylerna samtidigt som den måste vara ekonomiskt och praktiskt genomförbar för reningsverk i Sverige, säger Christina Rudén.
 
Fortfarande saknas mycket kunskaper om miljöriskerna med läkemedel.
 
–Vi måste först och främst identifiera de farliga ämnena, och vi har satt samman en lista över ämnen som vi ska titta närmare på. Den är inte officiell än, säger Christina Rudén.
 
Risken för människors hälsa bedöms dock som mycket låg. Läkemedel är noggrant testade för att vara säkra för människor.
 
–Koncentrationerna av läkemedel i dricksvatten är mycket låga och vi ser inte detta som en hälsorisk. Det är skillnad för fiskar som lever i och ”andas” vattnet via gälarna, påpekar Christina Rudén.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel