Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/4/2013

Att leva hälsosamt lockar många

Åtta av tio som inte motionerar vill börja. Sju av tio som röker dagligen vill sluta. Mer än hälften av befolkningen vill äta mer frukt och grönt och många anger att de behöver stöd för att förbättra sina levnadsvanor.
 
Att leva hälsosamt lockar många
Det visar en ny rapport som Landstinget Västmanland ger ut tillsammans med landstingen i Uppsala, Sörmland och Örebro.
 
– Att förbättra folkhälsan genom att få människor att leva ett hälsosammare liv är en stor utmaning. Genom att minska tobaksbruket, få fler att motionera och äta hälsosammare kan stora folksjukdomar som cancer, hjärt- kärlsjukdomar, KOL och diabetes minska, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP).
 
Rapporten visar att drygt hälften av de vuxna i länet är överviktiga eller feta. 17 procent har fetma jämfört med 14 procent i riket. Andelen fetma i länet har ökat med 7 procentenheter sedan år 2000.
 
Andelen rökare är oförändrad sedan 2008. Av kvinnorna röker 13 procent dagligen och av männen 10 procent.
 
Drygt 70 procent av de svarande skattar sin hälsa som bra eller mycket bra. Hälsan varierar dock beroende på hur människors tillvaro ser ut. Färre kvinnor än män anser att de har god hälsa. Den som har ett arbete, längre utbildning och god ekonomi har generellt bättre hälsa än arbetslösa och personer med ekonomiska svårigheter. Hälsan varierar också mellan kommunerna i länet.
 
– Värk i skuldror, nacke och axlar är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Även psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor, i synnerhet i gruppen 16-34 år. Däremot dricker kvinnorna mindre alkohol och har hälsosammare matvanor än männen, säger epidemiologen Anu Molarius, ansvarig för undersökningen i Västmanland.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel