Skribent: Karin Abrahamsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/5/2010

Elektromagnetisk strålning - så minskar du risken

Hur allvarlig är egentligen den strålning som kommer från våra mikrovågsugnar, mobiltelefoner, bärbara telefoner, datorer och tv-apparater? Ja, det beror alldeles på vem som svarar. En mängd vetenskapliga studier har gjorts, vilka visar att strålningen måste tas på allvar, inte minst i samband med en ständigt växande elektronikutveckling som exempelvis mobiltelefoni, IT-teknik, 3G-master.
 
Elektromagnetisk strålning - så minskar du risken
Elektromagnetisk strålning avges även från jorden, rymden, djur och människor. Även om strålningen är subtil så påverkas vi alla av den, både positivt och negativt.
 
Det finns forskare som säger att ingen vetenskap existerar, som bevisar att strålningen är farlig, och det finns forskare som påstår det motsatta. Det gör det inte lätt för lekmän att veta när forskningen, som i vetenskapens tecken, driver så vitt skilda hållningar.
 
Vad betyder exempelvis de forskningsresultat som efterfrågats av mobilföretag som har ekonomiska vinstintressen som ledstjärna? Vad innebär det för vår säkerhet när objektiv och oberoende forskning, vilken visar på en mängd biokemiska störningar i den mänskliga kroppen, har svårt att bli offentliggjord?
 
Hälsorisker för människan
Organisationen Vågbrytaren i Stockholm är engagerad i frågor om elektromagnetisk strålning och hänger med i debatt och aktuell forskning.
 
De har en lista på krämpor och lidanden som människor riskerar att drabbas av, där boven i dramat påstås vara elektromagnetisk strålning från exempelvis mobiltelefoner och mikrovågsugnar:
 
 • Gentoxiska effekter på cellnivå.
  Exempelvis mastcellerna, som finns i vår hud och våra slemhinnor, reagerar med stress på el-smog. Detta kan leda till klåda, inflammation och svullnad och om påfrestningen blir för stor kan vi bli elöverkänsliga.
  Elöverkänslighet är som bekant en suspekt sjukdom, vilken inte sällan tillskrivs människans psykologiska status. Dessutom tenderar våra myndigheter att rycka på axlarna åt denna elöverkänslighet, vilket naturligtvis leder till att sjukdomen blir än mer suspekt.
   
 • El-smog ökar de skadliga fria radikalerna i vår kropp, vilket i sin tur kan innebära ett för tidigt åldrande, samt kroniska sjukdomar som exempelvis cancer.
   
 • El-smog kan påverka våra gener, nervsystem och fertilitet.
   
 • Förutom cancersjukdomar riskerar människor att drabbas av missfall, nerv- och hjärtsjukdomar, illamående, yrsel, trötthet, koncentrationssvårigheter av den strålning som exempelvis mobiltelefoner avger.
   
 • Mobiltelefoner kan orsaka hörselnervstumörer.
   
  Leukemi och hörselnervstumörer
  Bitr. professor, Yngve Hamnerius, på institutionen för Signaler och System, Chalmers i Göteborg berättar att mycket starka elektromagnetiska fält (EMF) kan ge akuta effekter som triggning av nervsignaler och skadlig uppvärmning.
   
  - När det gäller långsiktiga effekter är kunskapsläget sämre, det vill säga vi vet inte vilka effekterna blir på längre sikt. Det pågår forskning för att ta reda på om det finns långsiktiga effekter av elektromagnetisk strålning. Det finns indicier som pekar på att exponering för lågfrekventa magnetfält kan orsaka leukemi hos barn, säger Yngve Hamnerius.
   
  Han berättar vidare att internationellt pågår studier i 13 länder för att undersöka förhållandet mellan cancersjukdomar och mobiltelefonexponering. Ett svenskt forskningsresultat har redan visat att efter 10 års mobilanvändning så ökar riskerna för hörselnervstumörer.
   
  - Glädjande nog har mobilerna blivit säkrare. Vi har hitills genomgått tre generationer mobiltelefoni: NNT, GSM och 3G, och exponeringen för strålningen har blivit mindre, fortsätter Yngve Hamnerius.
   
  Men Hamnerius höjer ett varningens pekfinger vad gäller 3G, så fort 3G-täckningen förloras så fungerar telefonen som andra generationens mobiltelefoni, GSM. För att vara på den säkrare sidan rekommenderar han att vi använder handsfree.
   
  Strålningen i våra hem
  I många hus finns anledning att fundera över ledarsystemet, det system som förser våra hem med ström. På grund av det systemval som gjordes för cirka 100 år sedan finns risk att strömmen blir vagabonderande, det vill säga går tillbaka till elverket fel och läcker ut genom fjärrvärmerören.
   
  - Det är inte bra, då det orsakar onödiga magnetiska fält. Tidigare var detta systemval mycket dyrt att ändra på, men det finns numera en enkel lösning, där en så kallad sugtransformatorkärna hindrar den felvandrande strömmen, säger Ynvge Hamnerius.
   
  Görs då detta?
   
  - Ja, men det kan alltid göras mer, anser Hamnerius.
   
  Hur ska vi då skydda oss?
  Yngve Hamnerius rekommenderar att vi skaffar jordade uttag om vi ansluter en dator i våra hem. Undvik att ha mobiltelefonen i direkt kontakt med kroppen, hellre i väskan än i fickan och använd handsfree när du talar i telefonen.
   
  De omtalade 3G-masternas påstådda hälsofara anser han inte vara lika alarmerande eftersom sändarna normalt befinner sig långt ifrån oss och därmed inte utsätter oss för direkt exponering.
   
  Vidare rekommenderar Yngve Hamnerius oss att hålla oss någon meter ifrån mikrovågsugn, klockradio och tv-apparat när dessa är på. El-filt bör inte användas eftersom dessa finns alldeles för nära kroppen.
   
  Ett annat tips är att stänga av apparater som inte används.
 •  
  Fakta:
  Vanliga magnetfält i hemmet
   
  Strålning på 10 cm avstånd från apparaten
   
  Hårtork 30 µT
  Borrmaskin 20 µT
  Mikrovågsugn 14 µT
  Dammsugare 6 µT
  Klockradio 2,1 µT
  Induktionsspis 1,2 µT
  TV (ej plattskärm) 0,8 µT
  Elspis 0,8 µT
  Platt datorskärm <0,05 µT
   
   
  Läs mer
   
   
  Kommentarer på denna artikel
   
  Inga kommentarer har skrivits än
  Kommentera denna artikel