Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 8/14/2008

Två portioner mejeriprodukter per dag förbättrar ungdomars benhälsa

Fram till nyligen har det varit oklart hur långvarigt mejeriintag bidrar till benhälsan bland barn, däribland skelettdensiteten och benmineralinnehåll. En ny studie har undersökt sambandet mellan mejeriintag i barndomen och effekten på tonåringens benhälsa.
 
Dr Lynn Moore med kolleger vid Boston University School of Medicine har analyserat uppgifter från Framingham Children's Study i ett försök att förstå sambandet mellan mejeriintag i barndomen och ungdomars benhälsa.
 
Forskarna samlade in uppgifter från 106 barn som i början av studien var mellan 3-5 år. Sedan följde man dem under en 12-årsperiod. De familjer som hade barn inskrivna i studien fick föra matdagbok under några dagar varje år.
 
Forskarna använde dessa dagböcker, tillsammans med information från jordbruksverket i USA, för att beräkna barnens genomsnittliga dagsintag av mejeriprodukter och andra livsmedel. I slutet av 12-årsperioden, undersökte man benhälsan hos de nu tonåriga deltagarna.
 
Forskarna fann att de ungdomar som hade intagit två eller fler portioner med mejeriprodukter per dag som barn hade högre mineralnivåer i ben och skelettdensitet. Även efter justering för faktorer som påverkar den normala benutvecklingen, som barnets tillväxt, kroppsstorlek och aktivitetsnivå, så var dessa ungdomars genomsnittliga mineralinnehåll i skelettet 175 gram högre än de ungdomar som hade intagit mindre än två portioner mejeri per dag.
 
Forskarna utvärderade även den kombinerade effekten av mejeriprodukter och andra livsmedel som konsumerats under studien.
 
- Barn som konsumerar två eller flera mejeriportioner och 4 gram kött eller andra proteinkällor hade mineralnivåer i skelettet som var 300 gram högre än de barn med lägre intag av både mejeriprodukter och andra proteiner, säger Dr Moore.
 
Hon betonar vikten av mejeriintag under hela barndomen och menar att mejeriprodukter är en viktig källa till protein, kalcium och andra mikronäringsämnen inklusive fosfor och vitamin D.
 
Källa: Elsevier Health Sciences
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
7/7/2011 7:49:19 AM - cecTIGYiNdWM
JeEqIlhjIv
That addresses several of my cnocenrs actually.
 
5/6/2010 9:15:50 AM - king
king
Mejeriprodukter är nästan allt som görs på mjölk eller innerhåller mjölk, så som ost, yoghurt eller smör.
 
11/30/2008 12:52:08 PM - Alice
Vad är en mejeriprodukt?
Hej jag heter Alice och är 12 år. Jag undrar vad en mejeriprodukt egentligen är. Om jag har fattat rätt så tror jag att det är ost av olika typer. Har jag rätt eller? xD
 
Kommentera denna artikel