Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/22/2010

Ideal och förväntningar bidrar till ätstörningar hos ungdomar

De psykiska problem som tonårsflickor med ätstörningar lider av är ofta ett resultat av ätstörningen – inte orsaken till den.
 
Ideal och förväntningar bidrar till ätstörningar hos ungdomar
Socionomen Sanna Aila Gustafsson vid Örebro universitet hävdar att ätstörningar hos unga flickor egentligen är en rationell, om än ohälsosam, reaktion på de motstridiga signaler de får från omvärlden.
 
Hennes forskning bygger på uppgifter från cirka 450 tonårsflickor, både med och utan ätstörningar. Hon konstaterar att många som utvecklar problem kring ätande, kropp och vikt har från början en sund självkänsla.
 
- Men den negativa inställning de har till sin kropp, förstärks så småningom till att gälla också andra området i livet, när ätstörningen inte leder till det resultat som de hoppats på.
 
Inte mer perfektionistiska
Sanna Aila Gustafsson vänder sig mot den vanliga uppfattningen att ätstörningar beror på att de drabbade flickorna är mer perfektionistiska, har större kontrollbehov och ställer högre krav på sig själva än sina jämnåriga kamrater.
 
Ätstörningar utvecklas inte i ett ”vakuum” utan som en reaktion på de olika förväntningar och ideal runt utseende som omgivningen förmedlar, och detta är något som man därför måste ta hänsyn till i behandlingen av dessa flickor.
 
- Kan man verkligen säga att det är dysfunktionellt att tro att minskad kroppsvikt leder till större uppskattning från omvärlden, med tanke på vilka kroppsideal som dominerar inom samhället i dag? Eller är det i själva verket en rationell reaktion utifrån den verklighet som många unga flickor lever i?
 
Förebyggande åtgärder
Om ätstörning i mindre grad är resultatet av personlighetsfaktorer, utan snarare beror på en oförmåga att hantera omvärldens förväntningar, måste behandlingen hjälpa flickorna att se igenom och förhålla sig till de olika motstridiga förväntningar som omger dem.
 
- Min forskning understryker hur viktigt det är att tidigt sätta in förebyggande åtgärder för att motverka unga flickors missnöje med kroppen, eftersom det är en uppenbar riskfaktor för att utveckla ätstörningar. Undersökningen visar också att en positiv kroppsuppfattning och tillåtande attityder till ätande, kropp och vikt är en betydande skyddsfaktor, avslutar Sanna Aila Gustafsson.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
1/26/2012 5:16:48 PM - AjBbsujolgSnE
KiIteSWZVNBMYWCfrmt
You're the graeetst! JMHO
 
1/23/2011 9:17:52 AM - MioMio
Före detta ätstörd
håller med om att yttre ideal och förväntningar påverkar och har del i insjuknandet av ätstörningar. Har själv lidit av ätstörningar i tonåren och jag vet helt klart att alla ideal inom mode och reklam branchen har påverkat mig. Min bantning och min ätstörning började med att jag ville bli smal som modellerna.
 
Kommentera denna artikel