Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 7/7/2014

Gener styr mäns relationsproblem

Det finns ett samband mellan en specifik gen och mäns beteende när det gäller att knyta an till sin partner i en parrelation.
 
Gener styr mäns relationsproblem
Resultaten kan leda till bättre förståelse för uppkomsten av exempelvis autism och social fobi.
 
Enligt forskarna vid Karolinska Institutet finns det många orsaker till att en person har problem med relationer. I studien har man för första gången kunnat koppla en specifik genvariant till hur män knyter an till sin partner. Däremot kan man inte med någon större precision förutbestämma hur någon kommer att bete sig i en framtida parrelation.
 
I studien har man studerat 550 tvillingpar och deras partners. Den undersökta genen kodar för receptorn till hormonet vasopressin som finns i hjärnan hos de flesta däggdjur. Forskarna upptäckte att män som bär på en eller två kopior av en variant av genen – allel 334 – ofta beter sig annorlunda i parrelationer än män som saknar denna genvariant.
 
Förekomsten av allel 334 var statistiskt kopplad till hur starka band mannen kände till sin partner. Män som hade två kopior av allel 334 löpte också dubbelt så stor risk att ha upplevt en äktenskapskris det senaste året, jämfört med dem som saknade genvarianten. Det fanns även ett samband mellan männens genuppsättning och hur deras respektive partner upplevde förhållandet.
 
Samma gen har tidigare studerats i sorkar och har där kopplats till förekomsten av monogamt beteende hos hanar.
 
I framtiden hoppas forskarna att ökad kunskap om vasopressins inverkan på mänskliga relationer kan leda till bättre förståelse för bakgrunden till sjukdomar som kännetecknas av svårigheter med sociala interaktioner, som till exempel autism.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel