Publicerad: 2017-07-02
Vätskebrist orsakar huvudvärk och minskad energi
De flesta människor tänker bara på att dricka vatten när de är törstiga, men då kan det redan vara för sent.
 
Vätskebrist orsakar huvudvärk och minskad energi

Även mild uttorkning kan ändra en persons humör, energi nivå och förmåga att tänka klart.
 
En studie visar att det inte spelar någon roll om en person just har gått i 40 minuter på ett löpband eller vilat - de negativa effekterna från mild uttorkning är desamma.
 
Mild uttorkning definieras som 1,5 procent förlust av normal vattenvolym i kroppen. Ebligt forskarna är det viktigt att få i sig tillräckligt mycket vätska vid alla tidpunkter och inte bara under träning, extrem värme eller ansträngning.
 
- Vår törstreaktion slås inte på förrän vi redan är 1-2 procent uttorkade. Då har uttorkningen redan startat och börjat påverka vårt sinne och kropp. Uttorkning drabbar alla människor, och tillräckligt mycket vätska är lika viktigt för dem som arbetar hela dagen vid en dator som det är för maratonlöpare, som kan förlora upp till 8 procent av sin kroppsvikt med vatten när de tävlar, säger Lawrence E. Armstrong, en erkänd internationell expert på hydrering, vätskebalans, som forskat inom området i mer än 20 år.
 
Vätskebrist ger koncentrationssvårigheter
Forskarna vid University of Connecticut delade in män och kvinnor i olika grupper. Tjugofem kvinnor deltog i en grupp och den andra gruppen bestod av 26 män. Medelåldern på deltagarna var 22 år.
 
Alla deltagare var friska och aktiva individer, som varken var högpresterande idrottare eller stillasittande. De rörde sig fysiskt cirka 30 till 60 minuter per dag. Varje deltagare deltog i tre utvärderingar med 28 dagars mellanrum. Deltagarna gick på ett löpband för att framkalla uttorkning.
 
Som en del av utvärderingen har försökspersonerna genomgått flera kognitiva tester som mätt vaksamhet, koncentration, reaktionstid, inlärning, minne och resonemang. Resultaten jämfördes mot tester då de inte var uttorkade.
 
Hos kvinnorna som deltog i studien orsakade mild uttorkning huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. De kvinnliga försökspersonerna uppfattade också uppgifterna som svårare när de var något uttorkade.
 
För männnen orsakade den milda uttorkningen vissa svårigheter med mentala uppgifter, särskilt inom vaksamhet och arbetsminne. De upplevde också trötthet, spänning och ångest.
 
Man fann dock att de negativa förändringarna i humör och symtom var betydligt större hos kvinnor än hos män, både i vila och under träning.
 
Två liter vatten
Varför vi påverkas negativt av lättare uttorkning är inte helt klarlagt enligt forskarna.
 
Tidigare forskning har visat att nervceller i hjärnan upptäcker uttorkning och signalerar till andra delar av hjärnan som reglerar humör när uttorkning sker. Troligen är törst ett nedärvt överlevnads"system" som skyddar oss genom att göra oss uppmärksamma på behovet av vatten.
 
Cirka två liter vatten per dag är det som forskarna rekommenderar. Ett sätt att kontrollera sin vätskestatus är att titta på färgen på sin urin. Hos personer som dricker lagom mycket så är urinen blekt gul. Urin som är mörkgul eller ljusbrun visar att personen druckit för lite under dagen.
 
En normal vätskebalans är särskilt viktigt för högriskgrupper, som äldre, personer med diabetes och barn.