Publicerad: 3/23/2013
Energidryck stör hjärtats rytm och ökar blodtrycket
En ny studie på unga män visar att energidrycker som till exempel Red Bull och Monster kan ge arytmier, störningar på hjärtrytmen, och högt blodtryck.
 
Energidryck stör hjärtats rytm och ökar blodtrycket

De amerikanska forskarna har analyserat material från tidigare publicerad forskning, både observationsstudier och interventionsstudier, för att avgöra hur energidrycker kan påverka hjärthälsan.
 
Deltagarna i studierna omfattade friska, unga personer i åldern 18-45 år.
 
Forskarna använde QT-intervallet för att kunna följa vad som händer med hjärtat när någon dricker nergidrycker som Red Bull och Monster. QT-intervallet beskriver ett segment av hjärtats rytm på EKG. Om QT-intervallet blir förlängt kan det orsaka allvarliga oregelbundna hjärtslag eller plötslig hjärtdöd.
 
I en analys av QT-intervallet för 93 personer som just druckit 1-3 burkar energidryck fann man att QT-intervallet var 10 millisekunder längre jämfört med dom som inte druckit energidryck.
 
- QT-förlängning är förknippad med livshotande arytmier. Upptäckten att energidrycker kan förlänga QT, mot bakgrund av tidigare rapporter om plötslig hjärtdöd, motiverar vidare utredning, säger Ian Riddock, en av forskrna bakom studien.
 
Forskarna såg också ett övertygande samband mellan ett förhöjd blodtryck hos de som druckit energidryck. Det var främst det systoliska blodtrycket, det övre värdet, som ökade.
Fakta:
Läs mer om energidryck och hälsan
 
Energidrycken Red Bull ger hjärtproblem visar en ny studie>>