Publicerad: 2015-09-04
Nordisk kost minskar inflammation
En studie från Finland visar att Nordisk kost kan minska inflammation i fettvävnanden. Hos överviktiga kan riskerna med denna inflammation minskas genom nordisk kost.
 
Nordisk kost minskar inflammation

Ívervikt förknippas med problem i socker- och fettmetabolismen och åderförkalkning. Dessa kan orsakas av ett inflammatorisk tillstånd till följd av störd funktion i fettvävnaden.
 
I studien ville forskarna ta reda på om en hälsofrämjande nordisk kost kunde påverka gener i fettvävnaden även utan en viktminskning.
 
Studiedeltagarna var medelålders män och kvinnor som uppvisat minst två egenskaper av metabolt syndrom, såsom förhöjt blodtryck eller högt fasteblodsocker, onormala blodfettsvärden eller lätt övervikt.
 
Deltagarna följdes under upp till 24 veckor. De delades in i två grupper varav hälften åt Nordisk kost och kontrollgruppen åt spannmålsprodukter med lite fibrer, smörbaserade pålägg och begränsat intag av fisk.
 
Den Nordiska kosten består av fullkornsprodukter, grönsaker, rotfrukter, bär, frukt, magra mejeriprodukter, rapsolja och tre portioner fisk per vecka.
 
Deltagarna ombads att behålla sin vikt oförändrad under studien. Forskarna tog prover av fettvävnad före och efter studien och tog prover på uttrycket av gener i fettvävnaden.
 
Man fann skillnader i funktion på 128 olika gener i fettvävnaden. Forskarna menar att studien visar att en Nordisk kost kan användas för att påverka funktionen av inflammationsassocierade gener. Genom Nordisk kost kan läkning av låggradig inflammation bli möjlig och därmed minska risken för flera kroniska sjukdomar som associeras med låggradig inflammation.
Fakta:
Läs mer om nordisk kost
Nordisk kost - bra för hälsan>>
 
Nordisk kost minskar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar>>
 
En nordisk diet ger minskad sjukdomsrisk>>