Publicerad: 2018-09-02
Nötter minskar inflammation
Ännu en studie visar att nötter är nyttiga för oss.
 
Nötter minskar inflammation

I den aktuella studien använde forskarna data från en känd långtidsstudie "Nurses Health Study". Underlaget omfattar mer än 120.000 kvinnliga sjuksköterskor och under uppföljningstiden även 50.000 män inom vården.
 
De använde uppgifter från kostregistrering och blodprovssvar. Forskarna var intresserade av att undersöka nivåerna av vissa proteiner som anses påvisa inflammation i kroppen. De tittade på tre biomarkörer: C-reaktivt protein (CRP), interleukin 6 (IL6) och tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR2).
 
Ät minst fem portioner nötter
 
Efter justering för ålder, sjukdomshistoria, livsstil och andra variabler kom de fram till att de deltagare som åt fem eller fler portioner nötter per vecka hade lägre nivåer av CRP och IL6 än de som aldrig eller nästan aldrig åt nötter.
 
Dessutom såg man att de som ersatte tre portioner rött kött, bearbetat kött, ägg eller raffinerat spannmål med nötter per vecka hade signifikant lägre nivåer av CRP och IL6.
 
Nötter, inklusive jordnötter, innehåller näring i form av bland annat magnesium, fibrer, L-arginin, antioxidanter och omättade fettsyror, som α-linolensyra. Det kan vara någon, eller en kombination av dessa, som minskar risken för inflammation och därmed hjärt- och kärlsjukdomar.
 
Tidigare studier visar att nötter kan ge skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar och även diabetes typ 2. Båda dessa sjukdomar förknippas med inflammation i kroppen.
 
Källa: American Journal of Clinical Nutrition