Publicerad: 2017-03-22
Sång och musik ger bättre minne
En stor studie visar skillnader i minnet hos barn som deltar i musik jämfört med de som inte gör det.
 
Sång och musik ger bättre minne

Elever i 330 danska skolor har under hösten 2016 besvarat frågor och testats för hur bra de kom ihåg olika saker som till exempel siffror. Totalt deltog mer än 20.000 elever.
 
Forskarna såg ett tydligt samband mellan musikupplevelse och hur bra arbetsminne eleverna hade. Arbetsminnet räknas som en del av korttidsminnet. Man tror att det är arbetsminnet som kräver vår fulla koncentration. Arbetsminnet är också viktigt för att föra bra resonemang, planera och hitta alternativa lösningar på ett problem.
 
En tidigare studie från USA har visat att musik påverkar hjärnan och dess funktioner, det tyder på att professionella musikers minne fungerar lite annorlunda än den gör hos andra. Det gällde både långtidsminne och arbetsminne.
 
Källa: Århus Universitet