Publicerad: 3/8/2018
Dom flesta trivs på jobbet
Enligt en undersökning trivs dom flesta och har kul på jobbet.
 
Dom flesta trivs på jobbet

Sju av tio har roligt på jobbet varje dag enligt en undersökning bland 4000 förvärvsarbetande och egenföretagare i Sverige, Norge och Finland.
 
Undersökningen visar att vi är mest kreativa när vi umgås med kollegor. 54 procent uppger att de allra flesta jobbrelaterade idéerna uppstår i spontana möten med medarbetare. 65 procent ansåg att bra arbetskamrater var det viktigaste för en kreativ arbetsplats.
 
En annan viktig del för kreativitet och innovation på en arbetsplats är kommunikationen mellan medarbetarna. Trots det uppger bara 27 procent i undersökningen att deras arbetsplatser är utformade för att stödja kommunikation och kreativa möten.
 
De tillfrågade är generellt sett nöjda med sina jobb, nio av tio säger sig trivas bra eller mycket bra och sju av tio har kul på jobbet varje dag.
 
 
Källa: United Minds