Publicerad: 3/27/2018
Livsstilen påverkar din cancerrisk
Mer än 135 500 fall av alla cancerfall per år kan förebyggas genom livsstilsförändringar visar en ny undersökning.
 
Livsstilen påverkar din cancerrisk

Uppgifterna bygger på siffror från cancerdata i Storbritannien under år 2015.
 
Den enskilt största orsaken till cancer som går att förebygga är fortsatt rökning. Tobaksrök orsakar närmare 18 procent av alla manliga cancerfall och 12 procent av cancerfallen för kvinnor.
 
Den näst största förebyggbara orsaken till cancer är övervikt. Den stod för 6,3 procent av cancerdiagnoserna. Ívervikt och fetma orsakar främst cancer i tarm, bröst, livmoder och njure. Genom en hälsosam vikt tror man att 1 av 20 cancerfall kan förebyggas.
 
På fjärde plats kommer överexponering för UV-strålning från sol och solarium. Dessa är orsaken till närmare 4 procent av melanomhudcancerfallen per år.
 
Andra cancertyper som kan förebyggas är
- alkohol, står för 3,3 procent av cancerfallen
- äta för lite fiber, står också för 3,3 procent av cancerfallen
- luftföroreningar, 1 procent av cancerfallen
 
 
Källa: Cancer research UK