Publicerad: 6/28/2018
Risken för stroke ökar med övertid
Forskning visar att risken att drabbas av en stroke är 33 procent högre för de som arbetar mer än 55 timmar i veckan, jämfört med de som arbetar 40 timmar.
 
Risken för stroke ökar med övertid

I studien vid University College i London ingick mer än 600 000 personer från Europa, USA och Australien.
 
Forskarna har även använt sig av data från offentliga databaser och uppföljningstiden var lite mer än sju år.
 
Man valde att titta på sambandet mellan högt antal arbetstimmar och samband med stroke och hjärtsjukdomar.
 
Resultatet visar att risken att drabbas av stroke i samband med övertid är en tredjedel högre för de som arbetar 15-20 timmar mer per vecka än normalt. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom ökade med 13 procent.