Publicerad: 12/5/2011
Träning bildar nya hjärnceller
Tidigare forskning har visat att träning ger liknande effekt mot depression som antidepressiv medicin. Anledningen är troligen att träningen stimulerar nyproduktionen av hjärnceller.
 
Träning bildar nya hjärnceller

Astrid Bjørnebekk vid Karolinska Institutet har sökt de underliggande biologiska verkningsmekanismerna för varför träning kan fungera som terapi mot depression och även jämfört med farmakologisk behandling med ett SSRI-preparat.
 
Försöksstudierna har utförts på råttor. Resultaten visar att såväl träning som antidepressivt läkemedel ökar nybildningen av celler i ett område i hjärnan som är viktigt för minne och inlärning.
 
Den nya studien bekräftar tidigare forskningsresultat samtidigt som den visar att motion är ett mycket bra komplement till läkemedel.
 
- Det intressanta är att effekten av antidepressiv behandling klart förstärks av yttre miljöfaktorer, säger Astrid Bjørnebekk .
 
Tidigare studier har visat att drogmissbrukare har sänkta nivåer av dopamin D2-receptorn i hjärnans belöningssystem. Det har spekulerats i att detta kan vara av betydelse för de depressiva symtom som missbrukare ofta lider av. De här råttstudierna visar att genetiska faktorer kan påverka hur yttre miljöfaktorer kan reglera nivåerna av dopamin D2-receptorn i hjärnan.
 
- Olika individer kan ha olika känslighet för hur till exempel stress sänker nivåerna av dopamin D2-receptorn. Detta skulle kunna ha en betydelse för varför vissa individer har lättare att utveckla depression än andra, säger Astrid Bjørnebekk.