Tips för att renovera bort allergier och astma: Så optimerar du hemmets luftkvalitet

För att skapa ett hälsosammare inomhusklimat behöver du fokusera på filtrering och rengöring samt välja rätt material i ditt hem.

Använda allergenfiltrering i uppvärmnings- och kylsystem

För att förbättra luftkvaliteten och minimera allergener, installera HEPA-filter i ditt uppvärmnings- och kylsystem. Dessa filter är speciellt utformade för att fånga upp små partiklar som pollen, dammkvalster och mögelsporer. Byt filter regelbundet enligt tillverkarnas instruktioner för optimal effekt.

Regelbunden rengöring för att minska ackumulering av damm och mögel

 • Veckovis städning är avgörande för att minska damm och mögel. Särskilt viktigt är det att dammsuga med en dammsugare som har HEPA-filter.
 • Torka av ytor med en fuktig trasa regelbundet för att undvika att dammpartiklar virvlar upp i luften.
 • Om mögel är ett problem, rengör områdena med mögelresistenta rengöringsmedel och se till att hålla fuktigheten i hemmet under 50%.

Val av möbler och material som minskar dammsamling

 • Föredra släta ytor på möbler och undvik tygklädsel, vilket är svårare att hålla dammfritt.
 • Välj golv som är lätt att rengöra, såsom laminat, trä eller linoleum, istället för mattor som kan fånga och hålla kvar allergener.

Genom att kombinera dessa strategier kan du skapa ett hem som stöder ditt välbefinnande och minskar symptomen på allergier och astma.

Förbättringar i hemmets konstruktion

För att skapa en allergi- och astmavänlig miljö hemma krävs det genomtänkta förbättringar i hemmets konstruktion. Dessa åtgärder bidrar till renare luft och minskad förekomst av allergener.

Installation av luftrenare och avfuktare


För att effektivt minska mängden allergener i inomhusluften bör du installera en luftrenare. Välj en modell med HEPA-filter, eftersom dessa fångar upp 99,97 % av luftburna partiklar så små som 0,3 mikroner. En avfuktare kan också vara värdefull, särskilt om ditt hem har problem med fukt, eftersom mögel och dammkvalster trivs i fuktiga miljöer.

Placera luftrenaren och avfuktaren i sovrummet och vardagsrummet, där du spenderar mest tid. För att behålla en hög reningsnivå, byt ut filter regelbundet.

Om du behöver hjälp med installationen kan du hitta företag som gör detta på Renovera.ai.

Fönsteruppgraderingar för förbättrad ventilation

Byta till fönster med bättre isolering och möjligheter till vädring kan bidra till en förbättrad inomhusluft. Isolerglasfönster eller fönster med flera glasrutor håller ute pollen och andra allergener mer effektivt än äldre enkelglasfönster. Korsventilation är en ventilationsmetod du bör nyttja för att enkelt flöda ut dålig luft och föra in fräsch.

 • Tätningslist: Använd för att försegla eventuella läckor och minska drag.
 • Vädring: Öppna regelbundet fönster på motsatta sidor av hemmet för att maximera luftflödet.

Användning av allergivänliga byggmaterial

När du renoverar eller bygger om, välj material som inte lika lätt samlar damm eller mögel. Hårda golv som laminat, linoleum eller trä är bättre val än mattor. För väggar och tak, använd färg utan flyktiga organiska föreningar (VOC-fri färg) och undvik tapeter som kan samla på sig mögel.

 • Golv: Laminat, linoleum, hårdträ.
 • Vägg och tak: VOC-fri färg, minimal textur för enkel rengöring.

Beteendeförändringar och rutiner

Att förändra vardagliga beteenden och etablera allergianpassade rutiner är avgörande för att förbättra luftkvaliteten i ditt hem. Implementering av dessa steg kan signifikant minska förekomsten av allergener.

Rökförbud inomhus

Att förbjuda rökning inomhus är en av de mest effektiva åtgärderna för att förhindra att skadliga partiklar och kemikalier ackumuleras i ditt hem. Tobaksrök kan kraftigt försämra luftkvaliteten och utlösa allergier och astma.

 • Förvara askkoppar och tändare utom räckhåll: Detta kan hjälpa till att avskräcka rökning inomhus.
 • Placera rökningstillåtna skyltar utomhus: Uppmuntra besökare att röka utanför.

Skapa en ren zon i sovrummet

Ditt sovrum bör vara en fristad fri från allergener. Genom att hålla det rent och dammfritt kan du skapa en miljö som främjar en bättre sömn och andningshälsa.

 • Använd allergenbarriärer: Överdrag för madrasser och kuddar kan minska mängden kvalster.
 • Tvätta sängkläder regelbundet: Helst i varmt vatten för att döda kvalster.

Husdjursmoment i ett allergivänligt hem

Även om husdjur kan bjuda på mycket glädje, är det viktigt att hantera djurallergener för att upprätthålla luftkvaliteten. Dessa rutiner bidrar till att minimera spridningen av päls och hudflagor.

 • Håll husdjur borta från sovrummet: Detta begränsar allergenexponeringen där du spenderar mycket tid.
 • Rengör ofta: Regelbundet dammsugande med HEPA-filter kan minska närvaron av allergener.

You might like