Säsong för radonmätning

Radonsäsongen är igång och det är dags att beställa radonmätare.  Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas. Långvarig exponering för höga halter av radon ökar risken för lungcancer. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer får lungcancer av radon varje år i Sverige. Av dessa är 90 procent rökare. Socialstyrelsen har fastställt ett riktvärde som säger att radonhalterna inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i hem, skolor och förskolor. I Sverige finns i dagsläget närmare 400 000 bostäder med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Radon kan komma in i våra hem och byggnader från marken, byggmaterial (blåbetong) eller hushållsvattnet. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. 

Mätsäsongen börjar 1 oktober

En radonmätning (långtidsmätning) ska genomföras i minst 60 dagar under eldningsäsongen (1 oktober till 30 april). Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på för att säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Att mäta är enkelt! Beställ hem radondosor. Placera ut dem enligt medföljande anvisningar. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du svar på om det finns förhöjda radonhalter eller inte. Om svaret är godkänt har du ett kvitto på en sund inomhusmiljö. Om det istället visar sig att du har radonhalter över gränsvärdet, ger vi dig gärna råd på hur du kan åtgärda och minska radonhalten.

Då är det bra att göra radonmätning:

 • vid husköp eller försäljning av bostad
 • vid om- eller tillbyggnation
 • vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet
 • vid husbygge
 • om det har gått mer än 10 år sedan en radonmätning gjordes sist
 • om du tror att det finns radon

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor. Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kanske inte tiden räcker till? Här kan vi hjälpa till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen. Passa på att göra en radonmätning för att säkra en radonfri och hälsosam inomhusmiljö.

 • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
 • Snabb leverans
 • Rabatterade priser
 • Europas snabbaste svarstider från 2 arbetsdagar
 • Sveriges bästa telefonsupport

Relaterade länkar
Radonmätning (radonmessung) i Tyskland

You might like