Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2011-10-20

Delaktighet ger bra medarbetare

Det goda medarbetarskapet kan inte kommenderas fram. Det kräver delaktighet snarare än styrning. Det visar en studie av två arbetsplatser, som redovisas i en avhandling i pedagogik vid Linköpings universitet.
 
Delaktighet ger bra medarbetare
Karin Kilhammar har studerat hur två olika organisationer arbetat med att utveckla medarbetarskapet.
 
Hon har jämfört en intensivvårdsavdelning vid ett landsting med en dataenhet vid ett statligt bolag. Hon redovisar sin studie i sin doktorsavhandling i pedagogik.
 
- Själva begreppet medarbetarskap uppfattas olika inom de två organisationerna, säger hon. Inom landstinget pratar man mer om den anställdes behov att utvecklas i jobbet, att ha ett viktigt och stimulerande jobb. Vid bolaget betonas mer verksamhetens behov och den enskildes initiativ- och ansvarstagande. Slutmålet för båda är dock detsamma, en effektivare verksamhet.
 
Båda har arbetat med program för medarbetarskap, men på helt olika sätt. Inom landstingsenheten hade arbetet pågått i flera år och till stor del bestått av grupparbeten bland de anställda kring frågor som arbetsplatsträffar, kommunikation och medarbetarsamtal.
 
Arbetet var väl integrerat i den ordinarie verksamheten, systemet med grupper fanns exempelvis redan tidigare.
 
- De anställda var med redan från start, i själva planeringen. De var med och utformade upplägget.
 
Vid det statliga bolaget genomfördes arbetet med medarbetarskap som en serie halvdagsseminarier, där medarbetarna inte hade inflytande över innehåll och upplägg. De låg utanför den ordinarie verksamheten.
 
Så har också resultaten blivit helt olika. Vid landstingsenheten är de anställda idag delaktiga, de är med och påverkar, de har inflytande över verksamhetens utformning och utveckling.
 
Vid det statliga bolagets dataenhet har satsningen på medarbetarskap gått obemärkt förbi, den integrerades aldrig i verksamheten och har inte lämnat några bestående spår.
 
- Enskilda medarbetare har fått ut en del rent personligt, men i verksamheten syns det inte, konstaterar Karin Kilhammar.
 
Idén om medarbetarskap ligger i tiden, säger hon. Aktiva och ansvarstagande anställda stämmer väl med trenden mot en ökad individualisering. Men det kräver chefer som vågar överlåta ansvar.
 
Karin Kilhammar talar om ett tillåtande och delegerande ledarskap.
 
- Chefen får inte vara alltför styrande och auktoritär, utan måste ge utrymme för medarbetarnas delaktighet, påverkan och även självständighet, menar Karin.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel