Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/15/2018

Därför blir du gladare av motion

Experter vet nu varför fysisk aktivitet hjälper vid mild och måttlig depression.
 
Därför blir du gladare av motion
Över 300 miljoner människor världen över har diagnosen depression. Depression är den tredje vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och för tidig död i höginkomstländer.
 
Tidigare forskning har visat att antidepressiv medicinering inte har någon effekt vid mild eller måttlig depression. Nu har svenska forskare gått igenom en mängd forskning kring vad som händer i kroppen och hjärnan både vid fysisk aktivitet och vid depression.
 
År 2013 fastslog svenska forskare i en metaanalys att regelbunden fysisk aktivitet hjälper vid mild och måttlig depression. Kroppen och hjärnan fungerar som en enhet och det är många olika mekanismer som bidrar till att fysisk aktivitet minskar depressiva symtom. Sammantaget kan man säga att träningen gör det lättare att hantera en depression.
 
Depression leder ofta till koncentrationssvårigheter och ett negativt tankemönster, så kallade kognitiva symtom. En depression påverkar hur individen tolkar situationer, och kan ge svårigheter att se saker och ting ur ett annat perspektiv än sitt eget.
 
Vid fysisk träning förbättras de så kallade exekutiva funktionerna. Dessa styrs från den främre delen av hjärnan (frontalloben). De fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende, till exempel planering och anpassningsförmåga. Detta innebär att de kognitiva symtomen kan minska vid motion och individen kan lättare hantera sin depression.
 
Deprimerade människor har ofta en lägre halt av specifika proteiner i hjärnan, och vid träning ökar halten. Dessutom förbättras minnet och inlärningsförmågan vid fysisk aktivitet – något som ofta försämras vid en depression.
 
Regelbunden motion ger även en förbättrad självkänsla hos individen. Detta är sannolikt en följd av att den fysiska självkänslan blir bättre, det vill säga att personen blir mer nöjd med sin kropp, vilket leder till en bättre självkänsla totalt.
 
Ett väldigt vanligt problem vid depression är sömnstörningar, och träning leder till en bättre sömnkvalitet. Även anhedoni, det vill säga oförmågan till glädje, lust och intresse, minskar vid träning.
 
Källa: Högskolan i Halmstad
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel