Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 6/27/2016

Involvera medarbetarna

En ny rapport "Ledarskap för livskraftiga organisationer" visar att medarbetarinflytande har framtiden för sig.
 
Involvera medarbetarna
Sverige har sedan lång tid tillbaka varit världsledande när det gäller ett inkluderande ledarskap med en medarbetarorienterad styrning. Men utvecklingen sedan 1990-talet har medfört att nya ägarformer och en mångfald av lednings- och styrningsprinciper har tillkommit. Så hur ska en bra chef vara nuförtiden?
 
– Chefen behöver involvera medarbetare i planering och beslut samtidigt som det krävs en tydlighet i ansvar och gränser för ledarskapet med tillit som grund. Tydliga gränser kan på detta sätt paradoxalt nog innebära ett ökat handlingsutrymme för medarbetare, säger Päivi Riestola, arbetslivsforskare vid Högskolan i Borås.
 
Hon berättar att i tider av globalt ägande och stark centralisering finns det risk för en stor distans mellan ledning och medarbetare. Därför kan det vara en konkurrensfördel när inte bara chefen står för tänkandet och drivet utan att det tvärtom delas med medarbetare på skilda nivåer.
 
– Ett inkluderande ledarskap med en närhet mellan chef och medarbetare är en nödvändig förutsättning för att kunna utveckla och upprätthålla en styrning byggd på tillit. Organisatorisk resiliens eller långsiktig livskraft bygger därför på organisatoriska identiteter med en stark involvering och ett ramverk med tydligt delegerat ansvar och befogenheter, säger Päivi Riestola.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel