Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/3/2018

Lindra ångest med floating

Få med ångestproblematik får den vård de behöver. Endast hälften av de svårare fallen blir idag bättre av den vård som erbjuds.
 
Lindra ångest med floating
Ny forskning visar att floating kan lindra generaliserat ångestsyndrom, GAD.
 
Flotation-REST (Restricted Enviromental Stimulation Technique) innebär att personen ligger i en flyttank och flyter, isolerad från ljud och ljus, i kroppstempererat vatten med hög salthalt.
 
Denna metod har hittills främst använts som behandling för stresshantering, prestationsförbättring och självutveckling. Men en ny avhandling visar att metoden även kan lindra generaliserat ångestsyndrom, GAD.
 
– Behandling med KBT tar ofta lång tid innan resultat uppnås. Medicin ger oftast biverkningar och även här tar det tid att nå önskade resultat. Floating har visat sig vara mer snabbverkande än andra metoder och det kan till viss del bero på att personen i fråga, styr och kontrollerar behandlingen helt själv, säger Kristoffer Jonsson, som står bakom avhandling vid Karlstads universitet.
 
Genom en kontrollerad studie med ett slumpmässigt urval personer där en grupp fick behandling medan en annan grupp inte behandlades, prövades metodens effekter. Detta kompletterades med intervjuer om själva upplevelsen av behandlingen.
 
Behandlingen varade under sju veckor med 12 behandlingar på 45 minuter vardera. Studien visade att personer som behandlades med floating hade mindre grad av GAD-symtom. Även graden av depression och sömnproblem minskade i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Likaså förbättrade behandlingsgruppen sin förmåga att hantera känslor.
 
De metoder som idag används mot generaliserad ångest är primärt kognitiv beteendeterapi (KBT, samtalsterapi) samt olika typer av antidepressiva mediciner.
 
– Behandling med KBT tar ofta lång tid innan resultat uppnås. Medicin ger oftast biverkningar och även här tar det tid att nå önskade resultat. Floating har visat sig vara mer snabbverkande än andra metoder och det kan till viss del bero på att personen i fråga, styr och kontrollerar behandlingen helt själv, säger Kristoffer Jonsson.
 
Kristoffer Jonsson hoppas genom sin avhandling att fler människor med ångestproblematik ska få kunskap om metoden. Forskning om metoden Flotation-REST är idag underrepresenterad.
 
– Det är en kombination av olika metoder som ger bästa möjliga resultat vid den här typen av problematik och floating ska ses som ett bra och effektivt komplement. Det behövs mer forskning kring denna metod, men min studie visar att behandling med Flotation-REST kan bidra till att lindra symptomen hos personer med ångest och depression, konstaterar Kristoffer Jonsson.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel