Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 1/21/2012

Kvinnor drabbas värst av vinterhalkan

Halt ute? Se upp om du ska gå, det är betydligt farligare än att åka bil. Åtminstone i Skåne. Där skadas gångtrafikanterna tre gånger oftare i singelolyckor än bilisterna. Mest utsatta är medel­ålders och äldre kvinnor som skadas tre till fyra gånger oftare än männen i halkan.
 
Kvinnor drabbas värst av vinterhalkan
Det visar en ny rapport som tagits fram i samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Region Skåne och Transportstyrelsen.
 
– Kommunerna sköter vinterväghållningen på gatorna medan det i regel är fastighetsägarnas ansvar att hålla trottoarerna halkfria. Det vill jag ändra på. Kommunerna borde också ta ansvar för trottoarerna, främst i de centrala delarna. Det skulle samhället tjäna på, säger Monica Berntman, trafiksäkerhetsforskare vid Lunds Tekniska Högskola och en av författarna till studien.
 
Att just kvinnorna skadas så ofta beror på att männen i högre utsträckning åker bil, medan kvinnor vanligtvis går eller tar bussen (vilket i regel kräver en promenad först). Dessutom har äldre kvinnor i regel skörare benstomme, en försvagning som kan börja redan i medelåldern. De vanligaste skadorna är frakturer och hjärnskakning.
 
– Det finns ju en schablonbild av att det mest bara är äldre kvinnor som trillar och slår sig i halkan. Den stämmer alltså inte helt, säger hon.
 
De två senaste årens kalla vintrar har gjort att halkolyckorna blivit fler. Uppskattningar för Skåne visar att halkskadorna under vintersäsongen 2010/11 kostade samhället initialt minst 36 miljoner kronor i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall.
 
Sammanlagt skadades ca 1600 personer lindrigt, måttligt eller svårt. En halkfriare vinter som exempelvis 2008/09 skadades ca 600 personer. Mellan 2006 till 2010 registrerade i genomsnitt de skånska akutmottagningarna att7600 personer skadats i trafiken i Skåne.
 
Statistiken är som sagt hämtad från sjukhusen i Skåne, men Monica Berntman tror att fördelningen vad gäller kön och oskyddade trafikanter respektive bilister är ganska likartad för resten av Sverige.
 
– Temperaturpendlingar runt nollstrecket under vintertid är vanliga i Götaland och i Västsverige. I Norrland är det verkligen vinter och då är halka sällan en överraskning, säger Monica Bertman.
 
Utöver kostnaderna pekar Monica Berntman på hälso- och klimatvinster med att få ner olyckstalen:
 
– Samhället vill ju få fler människor att röra på sig. Dessutom kräver en fungerande kollektivtrafik att man kan ta sig till tåget eller bussen.
 
Forskarna har gått igenom det nationella trafikskaderegistret STRADA, till vilken sjukhusen inrappor­terar skadade i trafiken som kommer till landets akutmottagningar för behandling.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel