Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/23/2012

Var tionde kvinna undviker att gå ut ensam på kvällen

Tryggheten i Sverige är hög och andelen otrygga har minskat från 21 till 16 procent de senaste åren. Dock känner sig var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen. Det visar en färsk undersökning från Brottsförebyggande rådet.
 
Var tionde kvinna undviker att gå ut ensam på kvällen
Av den vuxna befolkningen i Sverige uppger 16 procent att de känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen. Andelen har minskat sedan 2006 då motsvarande siffra var 21 procent.
 
Trots minskningen visar de aktuella resultaten att 360 000 kvinnor i åldern 16-79 år inte går ut ensamma sent på kvällen på grund av otrygghet.
 
- Årets undersökning visar att de boende i Sverige generellt känner sig trygga och i liten utsträckning oroar sig för att utsättas för brott, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.
 
Men var fjärde kvinna känner sig otrygg och var tionde så otrygg att hon inte går ut ensam sent på kvällen.
 
Otryggheten störst i storstäderna
Kvinnor upplever också i högre grad än män att deras livskvalitet påverkas av otrygghet och oro för brott. De väljer till exempel i högre utsträckning en annan väg hem eller undviker en aktivitet.
 
Andelen kvinnor som säger att otryggheten påverkar deras livskvalitet har emellertid minskat från 15 procent 2006 till 10 procent 2011.
 
- Oron för att närstående ska utsättas för brott har minskat, från 32 procent 2006 till 25 procent 2011, dock oroar sig kvinnor oftare för att närstående ska drabbas av brott, säger Åsa Irlander, utredare på Brå. Resultaten tyder på att de som oroar sig mest är mammor till tonåringar.
 
Störst är otryggheten i storstäderna. I Malmö uppger 25 procent att de känner sig otrygga ute kvällen.
 
Tätt efter Malmö kommer Göteborg där 24 procent uppger att de är otrygga. Motsvarande siffra för Stockholm är 18 procent. Sedan undersökningen startade 2006 har dock tryggheten ökat påtagligt i Malmö (10 procentenheter).
 
Undersökningen bygger på intervjuer med 20.000 personer i åldrarna 16-79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroende för rättsväsendet.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel