Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 6/17/2018

Jordgubbar håller hjärta och hjärna i form

Studier visar att jordgubbar är ett riktigt hälsobär.
 
Interventionsstudier visar att bär som jordgubbar har en positiv effekt på vår hälsa. Nedan är ett axplock av vad vetenskapen kommit fram till:
 
Jordgubbar minskar risken för hjärt-kärlsjukdom
Hos en grupp kvinnor som uppvisade tecken på metabolt syndrom, gav tillskott av jordgubbar lägre totalkolesterol och LDL-kolesterol (det ”onda” kolesterolet), och lägre halt av fettoxidation, vilket anses vara riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
 
I en amerikansk undersökning på ca 35 000 äldre kvinnor fann man att minskad dödlighet i hjärtkärlsjukdom var kopplat till en högre konsumtion av jordgubbar, minst en gång per vecka.
 
Resultaten i en finsk undersökning, utförd på 1950 män, visade att den fjärdedel av undersökningsgruppen som åt mest bär hade minskad risk för dödlighet i hjärtkärlsjukdom.
 
I en annan ny studie på finska kvinnor med metabolt syndrom kom man fram till att en ökad konsumtion av bär medförde bättre leverfunktion.
 
Jordgubbar håller hjärnan i form
Resultat från forskning har under senare år visat på samband mellan konsumtion av bär och minskad risk för sjukdomar associerade med hjärnan och dess funktioner, huvudsakligen från djurförsök.
 
Även en allmän förbättrad funktion av hjärnan, som till exempel förbättrat minne och bättre inlärning, tros vara länkat till ökad konsumtion av bär.
 
Tidigare undersökningar har även visat ett samband mellan högre intag av frukt & grönt och mindre risk för demens. Gruppen flavonoider har rönt störst intresse för att vara verksam i detta sammanhang, och det finns provrörsstudier, där processer som är förknippade med utveckling av Parkinsons sjukdom, visade sig förhindras av flavonoider.
 
Jordgubbar innehåller även höga halter av folsyra, och ett tillräckligt högt intag av detta ämne har pekats ut som viktigt för att minska risken för att utveckla Alzheimers sjukdom eller annan demenssjukdom hos äldre personer. 2/3 liter färska jordgubbar ger hela dagsbehovet, 325 mikrogram folat.
 
Vilka ämnen i jordgubbar tror man har positiv hälsoeffekt?
Än så länge kan man inte säga vilka ämnen som är de mest aktiva i de hälsomässigt gynnsamma effekterna för hjärta och hjärna. Men antocyaner har ofta undersökts i samband med funktioner hos hjärnan, liksom positiva effekter för hjärtat.
 
Antocyaner har även antioxidativa, anti-cancer och antiinflammatoriska egenskaper. Ellagsyra och ellagitanniner är inte så vanligt förekommande i frukt & grönt, men de finns till exempel i jordgubbar, hallon och björnbär, och de har antioxidativa egenskaper och tros även kunna påverka enzymer som har antioxidativa funktioner.
 
I jordgubbar finns en rad ämnen som kan ha betydelse: bland annat vitamin C, polyfenoler, inklusive antocyaner, ellagsyra och ellagitanniner, samt i mindre mängd även flavonoler. I jordgubbar finner vi även resveratrol, ett ämne som i rött vin har blivit uppmärksammat som hälsosamt. Folsyra finns också i jordgubbar, liksom en mindre mängd karotenoider.
 
 
Källa: Bärfrämjandet, Docent Marie Olsson, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
 
Fakta:
Ordförklaringar
Det metabola syndromet innefattar ett antal kännetecken (till exempel stort midjemått, höga halter av triglycerider i blodet, hög halt av glukos i blodet efter fasta, högt blodtryck), och tros medföra högre risk för typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom.
 
Interventionsstudier är studier där man ger en grupp personer en viss mängd typ av föda eller ämnen som man vill studera effekter av, i jämförelse med en kontrollgrupp.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel