Publicerad: 2010-04-06
Självhjälpsprogram hjälper vid hetsätning
En ny studie visar att personer som lider av hetsätning kan bli hjälpta genom självhjälp. 63 procent av de som fick självhjälp hade slutat hetsäta inom ett år, jämfört med 28 procent i kontrollgruppen.
 
Självhjälpsprogram hjälper vid hetsätning

Hetsätning är en form av ätstörning där personen intar stora mängder livsmedel under kort tid. Hetsätning kan också benämnas som matmissbruk eller tvångmässigt ätande.
 
Precis som vid ätstörningen bulimi upplever personen en kontrollförlust över sitt ätande. Den stora skillnaden mellan ätstörningarna är att de som hetsäter inte framkallar kräkning eller motionerar överdrivet efter matintaget, vilket bulimiker gör. Det gör att bulimiker oftast är normalviktiga medan personer som hetsäter är överviktiga.
 
Självhjälp mot hetsätning
Forskare vid Kaiser Permanente Center for Health Research ville undersöka vilken effekt ett självhjälpsprogram hade på hetsätande kvinnor. Deltagarna bestod av 123 kvinnor med en snittålder på 37 år, som hetsåt minst en gång i veckan.
 
Hälften av deltagarna fick traditionell behandling som bestod av hälsosam kost och näring, medicinsk behandling och viktkontrollprogram.
 
Den andra halvan fick ett exemplar av Christopher Fairburns bok "Att övervinna hetsätning" samt individuella träffar med en hälsocoach under åtta tillfällen. Deltagarna fick även föra matdagbok under studien.
 
- Den feedback vi fick från deltagarna tyder på att några av de saker som gjorde störst skillnad var enkla att förändra. De som hetsäter är ofta utan mat under långa perioder, så vi uppmuntrar dem att äta regelbundet. Det är viktigt att alltid äta frukost och aldrig låta det gå för lång tid mellan måltiderna, säger Debar, en av forskarna bakom studien, till CNN.
 
Efter ett år såg forskarna att 63 procent av dem som fått självhjälpsmaterialet hade slutat hetsäta jämfört med 28 procent i kontrollgruppen.
 
Fördelen med självhjälp, enligt forskarna, är att behandlingen är kostnadseffektiv samtidigt som man kan nå fler patienter.
 
Andra framgångsrika behandlingsformer vid hetsätning är KBT, kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi.
 
Fakta:
Läs mer om hetsätning:
Ny självhjälps behandling ger bättre kroppsuppfattning>>
 
Vikten är inte det viktigaste>>
 
Ny upptäckt kan ge behandling mot alkoholism och hetsätning>>
 
Boken kan köpas här:
Adlibris
 
Bokus