Publicerad: 11/21/2011
Depression och kronisk stress gör att du åldras fortare
Personer med återkommande depressioner eller personer som varit utsatta för kronisk stress uppvisar kortare telomerer i vita blodkroppar. Det visar en forskargrupp vid Umeå universitet.
 
Depression och kronisk stress gör att du åldras fortare

Telomeren är kromosomens ändparti. Med ökande ålder sker en förkortning av telomerlängden och studier har visat att bland annat oxidativ stress och inflammation påskyndar förkortningen.
 
Utifrån detta har det föreslagits att telomerlängd är ett mått på biologiskt åldrande och samband har påvisats mellan telomerlängd och åldersrelaterade sjukdomar, ohälsosam livsstil och livslängd.
 
Forskargruppen visar att kortare telomerlängd är förknippat med både återkommande depressioner och med kortisolvärden som indikerar att de varit utsatta för kronisk stress.
 
Studien omfattar 91 patienter med återkommande depressioner och 451 friska kontrollpersoner. Telomerlängden, mätt i vita blodkroppar, är kortare i patientgruppen jämfört med kontrollgruppen, vilket indikerar högre biologisk ålder hos patienterna. Forskarna undersökte även deltagarnas stressreglering med hjälp av ett så kallat dexametasontest.
 
– Testet visar att kortisolvärden som markerar långvarig stress är förknippat med kortare telomerer både hos deprimerade och friska personer, säger Mikael Wikgren, doktorand inom forskargruppen.
 
Att de deprimerade som grupp har kortare telomerlängd jämfört med friska kan till stor del förklaras av att fler deprimerade än friska har störd kortisolreglering, något som understryker att kortisolreglering och stress spelar en viktig roll vid depressiv sjukdom.
Fakta:
Läs mer om depression, åldrande och stress
 
Motion stimulerar nybildning av hjärnceller>>
 
Stärk din mentala hälsa och bekämpa depression, stress och ångest>>
 
Depression lindras av regelbunden motion>>
 
Må bra med mat som gör dig mindre deppig>>
 
Minska risken för depression med Medelhavsdieten>>
 
Så reagerar kroppen på stress>>
 
Tips på stresshantering><
 
Lär dig att säga nej och minska din stress>>
 
Sömn är bästa stresshanteringen>>
 
Träning stoppar åldrandet och gör dig tio år yngre>>
 
Vegetarisk lågproteinkost kan ge oss ett långt liv>>
 
Ät mindre och lev längre med lågkalorikost>>