Publicerad: 2015-08-24
Övertid ökar risken för depression
Om du jobbar mer än 40 timmar per vecka är risken dubbelt så stor att drabbas av depression jämfört med om du håller dig till ordinarie arbetstid.
 
Övertid ökar risken för depression

Forskare har följt cirka 2.100 medelålders kontorsanställda i Storbritannien under sex år och fann ett samband mellan att jobba långa arbetspass och att insjukna i kraftig depression.
 
De som jobbade i snitt 11 timmar per dag löpte 2,5 gånger så hög risk att utveckla depression jämfört med kollegor som arbetade 7-8 timmar om dagen.
 
Risken att bli deprimerad av en lång arbetsdag ökade oavsett hur stressigt jobbet i sig var. Sambandet bestod också även efter att forskarna tagit hänsyn till sådant som stödet från chefer och kollegor, alkohol, rökning och kroniska psykiska sjukdomar.
 
Vissa positiva egenskaper i arbetet, t ex god kontroll över arbetsuppgifterna, kan fungera som en buffert mot negativa hälsoeffekter av långa arbetsdagar.
 
 
Källa: Du & jobbet