Publicerad: 5/26/2014
Viktigt med sömnen för barn och ungdomar
Störd sömn i ungdomen kan leda till känslomässiga problem i medelåldern. Det kan också utveckla nedstämdhet på kortare sikt och dessutom att man utvecklar en oro för framtida katastrofer.
 
Viktigt med sömnen för barn och ungdomar

Sömn har stor betydelse För den fysiska återhämtningen och särskilt den första, djupare delen av sömnen. Men även den andra delen av sömncykeln har betydelse och det är mycket som tyder på att det särskilt gäller den psykiska hälsan.
 
I en studie vid Örebro universitet har man studerar sömnstörningar och känslor hos yngre personer. Studien visar att sömnstörningar i ungdomen ger emotionella problem senare i livet, men inte exakt varför det är så.
 
Enligt forskaren Nanette Danielsson kan det finnas ett samband mellan att när hjärnan fortfarande är yngre och formbar, kan den påverkas om man inte får tillräckligt med sömn.
 
– När man är ung, skapar man rutiner, som man tar med sig upp i åldrarna. Jag har också funnit att de som inte sover tillräckligt löper en ökad risk att känna det som kallas katastrofisk oro. Det innebär att man inbillar sig att negativa saker ska hända. Det kan leda till en process med ständiga tankar som. ”Hon kommer aldrig att prata med mig igen”, ”Jag kommer att kugga tentan”, ”Det är omöjligt för mig att förstå min skolarbete”, ”De kommer inte att kontakta mig för den här tjänsten”, ”Jag kommer inte att vinna, varför ska jag ens prova”. Inbillade problem kan växa till verkliga bekymmer.
 
Det som överraskade mest i studien var den lilla skillnaden i negativa känslor mellan dem som sov lite och mycket. En grupp unga vuxna fick tillbringa fem timmar per natt i sängen medan kontrollgruppen fick sova i åtta timmar.
 
Den positiva känslan
– Den stora, signifikanta skillnaden var att gruppen med störd sömn uppgav så mycket färre positiva känslor än kontrollgruppen, skillnaderna mellan positiva känslor var mycket större mellan grupperna än skillnaden i negativa känslor. De enda negativa känslor, som gruppen med störd sömn skattade högre än kontrollgruppen var avsky, irritation och fientlighet.
 
Resultatet är intressant på så sätt att människor med depression har en sämre förmåga att känna och uppleva positiva känslor, det är en del av diagnosen för depression. Störd sömn i ungdomen kan vara en markör för föräldrar, läkare och psykologer att det kan finnas problem, som individen kan få hjälp med som en viktig del av välbefinnandet.
 
– Ungefär 25 procent av den vuxna befolkningen upplever att de har sömnproblem och man kan säga att en del av problemen är självförvållade genom att man valt en viss livsstil. Men därför är det också viktigt att ge upplysning om hur viktig en god sömn är för den mentala hälsan och att grundlägga goda sömnvanor i ungdomen.