Publicerad: 2017-08-03
Citrusfrukter kan minska skadorna från västerländsk kost
Antioxidanter i citrusfrukter kan minska risken för sjukdomar som en typisk västerländsk kost kan orsaka.
 
Citrusfrukter kan minska skadorna från västerländsk kost

Studien utfördes på överviktiga möss som utfodrades med en typisk västerländsk kost.
 
- Våra resultat visar att vi i framtiden kan använda citrusflavanoner, en sorts antioxidanter, för att förhindra eller fördröja kroniska sjukdomar som orsakas av övervikt hos människor, säger Paula S. Ferreira, en av forskarna bakom studien.
 
Hon fortsätter:
- Ívervikt ökar risken för att utveckla hjärtsjukdom, leversjukdom och diabetes, troligen på grund av oxidativ stress och inflammation. När människor äter en fettrik kost ansamlas fettet i kroppen och det kan skada celler genom oxidativ stress. Kroppen kan oftast balansera detta med hjälp av antioxidanter.
 
Citrusfrukter innehåller stora mängder antioxidanter av en sort som kallas flavanoner. Tidigare studier har visat att citrus flavanoner leder till en sänkt oxidativ stress. Nu ville forskarna undersöka effekterna av en fettrik kost och citrusflavanoner på möss.
 
Studien utfördes vid Universitetet Estadual Paulista i Brasilien. Man använde 50 möss som fick flavanoner från apelsiner, lime och citroner. Man använde huvudsakligen flavanonerna hesperidin, eriocitrin och eriodiktyol.
 
Mössen delades in i fyra grupper där alla fick samma kost men med tillägg av en flavanoner. En av dessa grupper åt endast den västerländska kosten utan tillägg av flavanon.
 
Man kom fram till att en fettrik västerländsk kost utan flavanoner ökade nivåerna av cellskademarkörer, TBARS, med 80 procent i blodet och 57 procent i levern jämfört med en kontrollgrupp möss.
De möss som fick tillskott av hesperidin, eriocitrin eller eriodiktyol minskade sina nivåer av TBARS i levern med 50 procent, 57 procent och 64 procent jämfört med mössen som åt fettrik västerländsk kost utan flavanoner. Mössen som fick eriocitrin och eriodiktyol minskade också TBARS i blodet med 48 procent. De möss som behandlats med hesperidin och eriodiktyol hade dessutom en minskad ansamling av fett och skador i levern.
 
- Denna studie tyder också på att ett intag av citrusfrukter förmodligen även har positiva effekter för människor som inte är överviktiga, men äter en typisk fettrik västerländsk kost. Troligen kan de minska risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, insulinresistens och bukfetma, säger Paula S Ferreira.
 
 
Källa: 252:e National Meeting & Exposition av American Chemical Society (ACS)