Publicerad: 2017-08-27
Bättre betyg med idrott
Genom daglig idrott finns möjlighet att lyfta en genomsnittlig skola till en högpresterande skola.
 
Bättre betyg med idrott

En avhandling vid Lunds universitet visar att slutbetygen för elever som gick i nian var högre om de haft 40 minuters idrott varje dag sedan första klass.
 
Eleverna följdes mellan åren 2003 och 2012 och jämfördes med tidigare avgångselevers slutbetyg. De elever som hade idrott hade vanliga idrottslektioner med samma innehåll som övriga Sverige. Niornas betyg jämfördes med tidigare elevers betyg på samma skola samt med tre skolor i samma område med jämförbar socioekonomisk sammansättning.
 
Resultaten visar att pojkarnas betyg ökade med i genomsnitt 13 poäng och sju procent fler av pojkarna kom in på gymnasiet. För flickorna däremot inverkade de extra idrottslektionerna överhuvudtaget inte på betygen.
 
Det går bara att höja resultaten till en viss gräns. Dubblad idrott ger inte dubblad effekt på betygen. Dessutom behöver man ta hänsyn till risken att alltför intensiv träning kan bli skadligt för barnen.
 
Om idrotten ökar till två timmar om dagen kanske vi närmar oss gränsen för vad barnens kroppar är redo för, säger Jesper Fritz, läkare och forskare inom klinisk och molekylär osteoporos vid Lunds universitet.
 
Tidigare studier från det så kallade Brunkeflo-projektet har visat snarlika resultat. 2012 presenterades en avhandling där man konstaterar att den extra idrotten gjorde att 96 procent av pojkarna blev behöriga till gymnasiet.
 
Den positiva inverkan på skolresultaten från idrotten tror Jesper beror på att blodflödet till hjärnan ökar och att koncentrationsförmågan stärks.
 
Att fysisk träning förbättrar minnet och att till och med hjärnstrukturen förändras har man sett i undersökningar på vuxna. Det finns studier på barn som visar liknande resultat även om de inte är lika många.
 
Alla forskningsrapporter som har kommit gällande detta de senaste tio åren talar sitt tydliga språk daglig rörelse är bra för barn. Det stärker både deras fysiska utveckling och deras skolresultat. Mer idrott är mycket billigare och enklare än andra åtgärder som görs för att höja resultaten som till exempel att satsa på extra lärare, säger Jesper Fritz.
 
 
källa: forskning.se