Publicerad: 2018-04-02
Bada bastu är bra för hjärtat
En forskargrupp vid Ístra Finlands universitet har i flera års tid undersökt bastubadandets effekter på människors hälsa.
 
Bada bastu är bra för hjärtat

Flera tidigare studier har visat att bastubadande är bra för hälsan.
 
Det aktuella forskarteamet har också tidigare publicerat undersökningar som visar att regelbundet bastubadande kan kopplas till minskad risk för hjärtsjukdomar, plötslig hjärtdöd, blodtryckssjukdom samt Alzheimers sjukdom och demens.
 
Det finns också ett bekräftat samband mellan ofta förekommande bastubadande och minskad risk för sjukdomar i andningsorganen och lägre nivå av inflammationsmarkörer.
 
I det senaste projektet så ingick 100 frivilliga testpersoner. De fick bada bastu i 73 grader under 30 minuter åt gången. Forskarna mätte deras blodtryck och elasticitet i halsartärer och lårbensartärer före, under och efter bastubadandet.
 
Man kom fram till följande hälsofördelar:
 
- Blodtrycket sjunker.
- Stelheten i artärerna minskar.
- Blodådrorna blir mer elastiska.
- Hjärtfrekvensen ökade motsvarade träning i måttligt tempo.