Publicerad: 2018-03-25
Undvik hjärtinfarkt genom aktivitet
Fysisk aktivitet kan minska risken att drabbas av hjärtinfarkt för den som har problem med åderförfettning även i övriga delar av kroppen.
 
Undvik hjärtinfarkt genom aktivitet

Det finns en tydlig koppling mellan ateroskleros, utbredd åderförfettning, i kranskärlen och åderförfettning i övriga delar av kroppen hos patienter som drabbas av hjärtinfarkt.
 
Denna kombination medför en klart sämre prognos för patienten. Fysisk aktivitet liksom behandling med läkemedelsbehandlande stent, kärlimplantat, förbättrar prognosen.
 
– Som kardiolog möter jag i min yrkesutövning varje dag patienter med hjärtinfarkt eller kärlkramp vilket i sin tur vanligen beror på ateroskleros i kranskärlen. I min forskning försöker jag vidga perspektivet. Istället för att bara fokusera på hjärtat vill jag också titta på ateroskleros som en sjukdom som drabbar hela kroppen, säger Fredrik Calais, överläkare på hjärt-lung-fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.
 
I sin avhandling har han studerat hur effekten av olika behandlingsmetoder och livsstilsförändringar påverkas av åderförfettningens utbredning. Åderförfettning är en progressiv sjukdom som drabbar artärer i hela kroppen. Åderförfettningens utbredning i kärlen är indikator på utgång för hjärtinfarktpatienter. Hjärt- och kärlsjukdomar utgör den ledande orsaken till ohälsa och bortgång globalt.
 
– Vår forskning ger underlag för ett nytt sätt att avgöra prognos och styra behandling för patienter med hjärtinfarkt genom en enkel ytterligare analys av kranskärlsförändringarnas utbredning, säger Fredrik Calais.
 
Årligen behandlas cirka 800 patienter med hjärtinfarkt eller kärlkramp på Universitetssjukhuset Örebro. Patienten kan själv göra olika livsstilsförändringar för att förbättra sin egen prognos att slippa drabbas av hjärtinfarkt genom att sluta röka, minska konsumtionen av rött kött och äta mera grönt dagligen samt röra på sig minst trettio minuter på dagen.
 
Forskningen visar också att läkemedelsbehandlande stent i kranskärl var förknippat med lägre risk för återförträngning och bortgång i jämförelse med metallstent. Det framgår även i avhandlingen att metoden som går ut på att suga ut proppar ur kranskärlen vid behandling av hjärtinfarkt, trombaspiration, inte påverkar prognosen. Den metoden används numera inte som rutinbehandling vid Universitetssjukhuset Örebro.